Visie

"Dieren zijn betrouwbaar, geven veel liefde, zijn trouw aan hun baasjes, dankbaar en loyaal. Eigenschappen waar wij als mens van kunnen leren".

Als overkoepelend orgaan voor fokkers zetten wij ons in voor het duurzaam samen leven van
dier en mens. We
hechten veel waarde aan zichtbaarheid en het organiseren van een
dialoog. Vertrouwen en transparantie. Allemaal vanuit de overtuiging dat praktische oplossingen voor het welzijn van dieren alleen tot stand komen als fokkers gaan leven in liefde en verbinding. Dat geeft ons een
unieke positie in problematiek met een groot maatschappelijk belang.

” We leven in een wereld dat uit balans geraakt is"

Waar overheden en organisaties aan voorbij gaan wat de consequenties zijn als maatschappelijke organisaties en fokkers niet meer in verbinding staan kan een organisatie of fokker vaak te veel vanuit emotie, onbegrip en boosheid denken. Dit leidt tot een gemis van eenheid in de maatschappij. 

We worden er bijna mee doodgegooid: mediaberichten over alle onrecht dat dieren wordt aangedaan. Hun natuurlijk omgeving wordt aangetast, waardoor het evenwicht verstoord
wordt. De omgang met dieren raakt mensen diep van binnen. Dierenwelzijn is het
strijdtoneel van felle conflicten. Dierenwelzijn is een complex thema met verschillende
wetenschappelijke en maatschappelijke invalshoeken, nationale en internationale aspecten
en een samenspel tussen intuïtie, kennis en besef van waarden en normen.

DE FOKKER STAAT NU BUITENSPEL
 
Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. Dat zou moeten kantelen. 
De fokker staat buiten spel en is een gevangene van starre regels, structuren en systemen en onderverdeling van de leefwereld in silo’s. 
De starre regels en kunstmatig vastgehouden structuren zorgen voor een fokker die aan de zijlijn wordt gezet en wordt gedwongen de systemen in stand te blijven houden.

Er is een maatschappij ingericht waarbij fokkers die in situaties zitten die verbeterd moeten worden losgekoppeld zijn van organisaties en overheden die beslissen over die situaties. Deze situatie zorgt ervoor dat fokkers geen eigenaarschap ervaren over datgene wat van hun is. Er zijn verbroken verbindingen ontstaan, waardoor fokkers achterover gaan leunen. Ze denken ‘nou, wij doen ook maar niets meer’. Dan kunnen we als maatschappij wel heel hard met elkaar roepen ‘we moeten actief worden in de fokkerij, maar als fokkers zich geen eigenaar ergens van voelen, dan gaan ze dat ook niet met elkaar doen.”

"Open dialoog en informatieverstrekking over dierenwelzijn vinden wij vanzelfsprekend"

Er moet een verschuiving komen van systeemwaarde naar een mensenwaarde:

 • Van controle naar ruimte
 • Van doelmatigheid naar aandacht en tijd
 • Van wantrouwen naar vertrouwen
 • Van regelzucht naar keuzevrijheid
 • Van kosten en baten naar kwaliteit
 • Van armoede naar overvloed

Als overkoepelend orgaan zetten we ons in voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de fokkerij. Bewust fokken is terugkijken, selecteren, vastleggen en vooruit denken om een perfecte en gezonde start te creëren voor puppy’s en kittens.

Onderstaande punten en activiteiten die het maken om onze doelstelling te behalen:

 • Coachen, inspireren, motiveren, verbinden
 • Cursussen, lezingen, bijeenkomsten 
 • Duurzaam fokken d.m.v. ons fokkers- en begeleidingsprogramma (database):
 1. Daadwerkelijke realtime DNA profiel check op de ouders en de kittens i.v.m. o.a. genetische onderzoeken, fraude, echte ouders, etc. Ook het opzoeken van een ouder via een DNA profiel is mogelijk.
 2. DNA uitslagen van 170 genetische testen + 35 genotype waarden + DNA profiel wordt automatisch geïmporteerd. Hiermee kunnen ziektes / gebreken heel makkelijk opgespoord worden en binnen enkele dekkingen kunnen deze ziektes eruit gefokt worden.
 3. Import van alleen DNA profielen van verschillende laboratoria is aanwezig en gaat volledig automatisch. Dus geen tikfouten.
 4. Een optie “Mate Select” is aanwezig waar de fokker kan bepalen hoe de gezondheid van de nieuwe nakomelingen zal zijn. Welke kater/reu past het beste bij de poes/teef op DNA niveau (genetische diversiteit)
 5. Waardes bekend van de Genetische Diversiteit (GD) en de Genetic Health Index (GHI) waarvan deze uitslagen ook op een IPRC stamboom staan.
 6. Test dekkingen (ook 1 a 2 generaties in de toekomst met inteelt % zijn realtime mogelijk met de keuze van alle bekende ziektes / gebreken zodat heel snel een juiste keuze door de fokker gemaakt kan worden.
 7. Inteelt berekeningen van de eerste t/m de laatste raskat in de bloedlijn op basis van de formule van Wright.
 8. AVK waardes t/m twaalf generaties
 9. Mean Kinship rekenmodule (inteelt % op basis van stamboomgegevens)
 10. Fokwaarden
 11. Het adverteren van huisdieren
 12. Nestregistraties
 13. Adverteren van verwachten nesten 
 14. Importeren en exporteren van gegevens van een andere database
 15. Online-shop voor het bestellen van formulieren of DNA testen te betalen via Ideal
 16. 24/7 hulp, raad en tips
 17. En nog veel meer….
Translate »