Wij danken de ménsen die geloven in óns..

We bieden hulp en educatie en helpen overheden en gemeenschappen om voor hun huisdier te zorgen en ze te beschermen. Ook geven wij cursussen voor diereigenaren en fokkers. Enkele cursussen zijn;
 • EHBO
 • Hulphond
 • Basis Hondenfokker
 • Demonstratie Database
 • Als je denkt aan fokken
 • Honden Coaching
“We laten de wereld zien dat huisdieren belangen hebben en dat wij daarvoor opkomen”
Waarom? Omdat huisdieren bewustzijn en gevoel hebben en dus niet onnodig horen te lijden.
Hoe? Door te laten zien dat een waardig duurzaam fokprogramma met begeleiding van huisdieren niet alleen voor hun maar ook voor mensen beter is en duurzamer.
“We inspireren mensen om huisdieren te beschermen”
Waarom? Omdat we allemaal in staat zijn om dierenwelzijn te verbeteren.
Hoe? Door gemeenschappen en overheden te laten zien dat dierenleed onnodig, zinloos en verwerpelijk is.
Zo werken we aan het beëindigen van huisdieren die door het fokken op uiterlijk gezondheidsproblemen hebben – zullen publiekscampagnes worden ingezet om maatschappelijk draagvlak te creëren voor maatregelen die niet het uiterlijk, maar het welzijn van huisdieren centraal stellen – dit is slechts een voorbeeld van hoe we dierenleed stoppen door mensen te helpen huisdieren te respecteren en te beschermen.
“We zetten huisdieren -wereldwijd- op de agenda! Het centrale idee van IPRC is daarom “Dier, mens en maatschappij”
Waarom? Omdat een duurzame toekomst voor onze planeet alleen kan worden bereikt als zowel huisdieren als mensen een deel van de oplossing zijn.
Hoe? Door deel uit te maken van invloedrijke, wereldwijde debatten over hoe we om moeten gaan met elkaar, de huisdieren en onze grondstoffen, nu en in de toekomst.
“Zo helpen we bij het vormgeven van de Duurzaamheidsdoelen en zorgen we ervoor dat de bescherming van huisdieren niet wordt vergeten”
Wij zijn Stichting IPRC
 • We stoppen het onnodig lijden van huisdieren;
 • We bewegen fokkers om huisdieren te beschermen en duurzaam te fokken;
 • We laten de wereld zien hoe belangrijk huisdieren zijn voor iedereen;
 • We motiveren mensen om het leven van huisdieren te verbeteren;
 • Op naar een betere wereld voor huisdieren!
Organisatie: Samen met onze leden, sponsors en donateurs beschermen we huisdieren, wereldwijd. Huisdieren in de fokkerij, huisdieren in gemeenschappen, inzet van huisdieren in therapie. Doen wij nestbezoeken bij de fokker en geven wij cursussen. We leveren directe hulp, geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. We werken aan een wereld waarin wreedheid tegen huisdieren niet meer bestaat!
“Samen het welzijn van huisdieren verbeteren”
Stichting IPRC is een Dierenwelzijn stichting die impact wil hebben op het welzijn van zoveel mogelijk huisdieren. Om invloed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat we namens zoveel mogelijk mensen spreken. Hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe serieuzer we worden genomen.
“Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan dierenwelzijn belangrijk te vinden. Voor een kwart is dit zelfs zéér belangrijk. Deze laatste groep van ca. 4 miljoen mensen vormt onze belangrijkste doelgroep. Samen met deze groep willen we een beweging op gang krijgen naar een wereld zonder dierenleed”
We streven ernaar om in 2022 meer dan een half miljoen mensen in Nederland aan ons te binden: mensen die ons steunen door het tekenen van een petitie, het delen van een bericht of het doen van een donatie.
Hoe willen we dit bereiken?
 • We inspireren;
 • We laten duidelijk zien waar we voor staan en welke successen we behalen;
 • We willen met ons verhaal mensen inspireren zelf huisdier vriendelijk te handelen. Dat betekent dat we ook moeten durven loslaten en accepteren dat mensen eigen acties ondernemen waar onze naam niet aan verbonden is;
 • We communiceren
 • We bieden allerlei mogelijkheden om in actie te komen, niet alleen financieel. Een vraag om financiële steun stellen we pas nadat we mensen hebben overtuigd en gemotiveerd om via ons een steentje bij te dragen. Ons streven is dat supporters zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen;
 • We willen weten wat er leeft onder onze achterban om directer en meer op maat met hen te kunnen communiceren. Dit vergt een andere aanpak en expertise dan de traditionele communicatie;
 • We activeren;
 • We trekken sámen op met onze leden, fokkers, huisdier eigenaren en supporters. We delen onze kennis om verandering teweeg te brengen. En we laten onze leden, fokkers, huisdier eigenaren en supporters bij al onze gehaalde doelen zien wat we samen bereikt hebben en hoe belangrijk het is om te helpen;
 • We hebben focus;
 • We zijn resultaat gericht en maken duidelijke keuzes in wat we wel en niet doen. We richten ons op een beperkt aantal thema’s per jaar.

We blijven graag met je in contact..

Jouw hulp is heel belangrijk voor ons! Neem daarom contact met ons op als je meer wilt weten over ons werk, je lid wil worden als fokker of als je andere vragen of opmerkingen hebt.

Rouda webdesign

Rouda helpt graag bij het mooie doel van stichting IPRC. Dit doen wij doormiddel van het maken en onderhouden van de website zodat de stichting ook online goed gevonden kan worden.

10 Kuub Zand

10 Kuub Zand levert graag haar bijdrage aan stichting IPRC. Het welzijn van honden is iets waar ze zich graag voor wil inzetten en ze is vereerd deze samenwerking te hebben. Samen hopen ze veel mensen te bereiken en hiermee het leven van deze prachtdieren te verbeteren!

 

Website 

Uw Tapijtwinkel thuis

Steunt Stichting IPRC “Huisdier, Mens en Maatschappij” in het behalen van haar doelen voor Dierenwelzijn.

Screenshot_20190918-123404_Outlook
Translate »