Eerlijk fokken

Een diervriendelijke maatschappij waarin mens en huisdier in harmonie met elkaar leven. Huisdieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens en bewustzijn. De eigenwaarde van een huisdier staat voorop, los van de nutswaarde die het voor mensen bezit. Onze centrale gedachte is daarom 'huisdier, mens en maatschappij'. We ontwikkelen ons door tot een organisatie waarin alle aandacht, energie en middelen worden besteed aan de vergroting van dierenwelzijn. Een organisatie waarin slagvaardige en betrouwbare mensen werken die bouwen op het lerend vermogen van de mensen en de hele organisatie.

Samenwerking

In samenwerking met de leden zetten wij ons in om de doelstellingen, zoals deze verwoord zijn in onze statuten, te realiseren.

1. De instandhouding van kruising rassen en look a like’s rassen.

3. Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers, eigenaren en liefhebbers.

2. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden in het algemeen en het bestrijden of monitoren van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder.

4. Vernieuwend in het feit, IPRC zich profileert als een platform van fokkers, eigenaren en liefhebbers, maar daaraan gekoppeld alle moderne technieken om eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar zo perfect mogelijk te maken, met voor alle leden ruimte voor persoonlijke inbreng.

5. Vooruitstrevend in het gedachtengoed fokkerij, waarbij populatie-en gezondheidsonderzoeken continu getoetst zullen worden aan de in de fokreglementen opgestelde eisen en dus waar nodig aangepast.

6. Behoudend gericht op onze kruising rassen en look a like’s, waarbij wij met eerlijke fokkerij een goede toekomst willen veiligstellen.

Europese aanpak

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

♡ Door heel Europa verplichte identificatie van alle gehouden honden;

♡ Koppeling van registratiesystemen zodat honden overal in Europa traceerbaar zijn;

♡ Europese regels om puppyfokkers en -handelaren te registreren;

♡ Kwaliteitsstandaarden voor o.a. het fokken, handelen en houden van honden.

×

Cart