Mijn verhaal als lichtwerker

Het collectief menselijk bewustzijn en de trilling van Moeder aarde zijn aan het toenemen in frequentie. We gaan als mensheid van een duister bewustzijn van nemen en angst (waar we de afgelopen 3000 jaar een dieptepunt in ervaren hebben) naar een nieuw bewustzijn van liefde en wijsheid. Je ziet het overal om je heen, de mensheid is aan het ontwaken. Lichtwerkers zijn zielen die in deze tijd incarneren om de mensheid bij dat ontwaken te helpen. Ze zijn in veel opzichten anders dan de meeste mensen om hen heen en vaak is dat op jonge leeftijd al duidelijk. Lichtwerkers zijn ervaren zielen die gepokt en gemazeld zijn door de levens heen. Ze waren vaak sjamaan, monnik of priesteres. Maar ook leefden ze, door de millennia heen, verschillende levens als daders en slachtoffers. In deze tijd van veranderend bewustzijn, zijn we als lichtwerkers met velen tegelijk geïncarneerd. Er waren generaties lichtwerkers voor ons en er worden steeds weer nieuwe generaties lichtwerkers geboren. Ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd. Lichtwerkerschap wordt nog wel eens met ‘geitenwollen-sokken-types’ en hippies geassocieerd. Niets mis mee, maar de meeste Lichtwerkers zijn tegenwoordig moderne mensen die vol in het leven staan en voor hun ontwaken en coming out als lichtwerker banen en rollen bekleedden in de maatschappij. Vaak komen lichtwerkers ter wereld met een hele boel te verwerken karma uit de vele levens die ze geleefd hebben en meestal maken ze hierdoor vervelende dingen mee in hun jonge jaren.
 
Wat ik mee moest maken voordat ik tot bewustwording kwam:
 • Bestaansrecht: Mag ik er wel zijn?;
 • Niet gezien of gehoord worden;
 • (On)macht;
 • Doodsangst: Mishandelingen en agressie.
Ook nemen lichtwerkers veel negativiteit over van anderen in hun omgeving. Veel hooggevoelig mensen zijn in werkelijkheid lichtwerkers. Duizenden jaren lang was het niet oké om Lichtwerker te zijn. We werden als ketters vervolgd, als heksen verbrand en als zonderlingen verbannen. Onze geschriften werden vernietigd. Verreweg de meeste lichtwerkers zijn hierdoor met de nodige trauma’s in hun rugzak geboren in dit leven. De laatste jaren stijgt de frequentie van het collectief menselijk bewustzijn zo snel dat steeds meer lichtwerkers hun ware aard ontdekken. Ze beginnen te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn en komen voor hun geaardheid uit. Vaak ontstaat een verlangen tot zelfontwikkeling en een verlangen tot het dienen van anderen. Lichtwerkers worden na hun ontwaken vaak coach, therapeut, trainer, hoogleraar, meditatieleraar, spreker, verbinder, zorgverlener, healer, psycholoog, psychiater, spiritueel leraar of een ander beroep waarbij mensen geholpen worden. Steeds meer lichtwerkers komen uit de kast. Anderen vinden dat vreemd. Ze plakken er labels op, projecteren hun angsten en beschuldigen lichtwerkers van ego-opklopperij, superieuriteitsdrang en dergelijke. 
 
Lichtwerkers dragen de potentie in zich van een snellere spirituele ontwikkeling dan de gemiddelde mens op aarde. Er broeden als het ware kiemen in hen, die de belofte in zich hebben van een krachtig en snel ontwaken. Hierdoor kunnen zij een innerlijk spoor volgen, dat voor hun naasten soms onnavolgbaar is.Dit is niet zo omdat zij betere of hogere zielen zijn; het is een gevolg van het feit dat zij vertrekken van een ander uitgangspunt. Lichtwerkers zijn ouder dan de meeste zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn. Dit ouder zijn moet je liever niet opvatten in termen van tijd, maar meer in termen van ervaring.Lichtwerkers beschikken al over een bepaalde graad van bewustwording, vóórdat zij op aarde incarneren en met hun missie van start gaan. Zij dompelen zich bewust onder in het rad van karma en alle vormen van verwarring en illusie die daarmee gepaard gaan. Zij doen dit om de ervaring van het op aarde zijn ten volle te leren begrijpen. Alleen op die manier kunnen zij hun werk gaan doen. Alleen door zelf alle stadia van onwetendheid te doorleven en van zich af te werpen, kunnen zij uiteindelijk anderen van dienst zijn in het bereiken van zelfliefde, innerlijke rust en waarachtig geluk.
 
Kenmerken van lichtwerkers:
 • Ze voelen zich van jongs af aan anders, en vaak ook buitengesloten, eenzaam en onbegrepen.
 • Als ze ouder zijn, worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun eigen, niet gebaande paden moeten vinden.
 • Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature een anti-autoritair temperament: zij verzetten zich tegen waarden of regels die louter gebaseerd zijn op macht of hiërarchie. Deze anti-autoritaire trek is sterk aanwezig ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden. Het is dan ook verbonden met het wezen van hun roeping.
 • Ze voelen zich aangetrokken tot een vorm van hulpverlening, bijvoorbeeld een beroep als therapeut, arts of onderwijzer. Ook al ligt hun werk of beroep op een ander terrein, de drang tot hulpverlening is innerlijk duidelijk aanwezig.
 • Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.
 • Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De agressie die er is ten opzichte van het dieren- en plantenrijk op aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep raken.
 • Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor zichzelf. Kunnen dromerig of zweverig of zeer idealistisch zijn, en onvoldoende geaard. Omdat ze gemakkelijk (negatieve) emoties van anderen oppikken, is het belangrijk voor hen dat ze zich regelmatig kunnen terugtrekken, zodat ze het contact met zichzelf kunnen herstellen.
 • Ze hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst. Ze waren rijkelijk vertegenwoordigd in de talrijke religieuze ordes van jullie verleden, als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw of priester(es). Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de brug sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan gene zijde. Zij werden hierom vaak afgewezen en vervolgd. Velen van jullie zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die jullie bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in jullie ziel diepe sporen achter gelaten.

Valkuilen voor lichtwerker:

 • Lichtwerkers kunnen in precies dezelfde stadia van onwetendheid of illusie verkeren als alle andere mensen. Weliswaar beschikken zij over een andere uitgangspositie en geeft hen dat een potentie tot snellere bewustwording, maar deze potentie kan door vele factoren worden geblokkeerd.Eén van de redenen hiervoor is dat juist lichtwerkers een vrij zware karmische last op hun schouders hebben genomen, waardoor zij gedurende lange tijd het spoor bijster kunnen zijn. Deze zware karmische last heeft te maken met beslissingen die zij in het verleden hebben genomen ten aanzien van de mens en die zij ongedaan willen maken door hier op aarde te herstellen wat zij kapot hebben gemaakt.

Alle lichtwerkers die nu leven zijn bezig heel oude misvattingen en wonden in hun ziel te helen. Dit kan ervoor zorgen dat zij tot op de bodem moeten gaan, voordat zij het licht zien.Als lichtwerkers hun persoonlijke helingsproces grotendeels hebben voltooid, en zichzelf hebben teruggevonden als het lichtwezen dat ze zijn, kunnen ze anderen begeleiden bij het vinden van hun ware, liefdevolle zelf. Maar het hervinden van het ware zelf is een proces dat zij eerst in zichzelf moeten doormaken. Dit vergt in het algemeen een groot doorzettingsvermogen en innerlijke vastbeslotenheid.Door de oordelen en normen die hen door opvoeding en maatschappij werden bijgebracht, zijn vele lichtwerkers zelf ook het spoor bijster geraakt en bevinden ze zich in een toestand van zelfontkenning, ernstige zelftwijfel en soms ook hopeloosheid en depressie of een burnout. Dit omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan de bestaande orde en zichzelf daarom veroordelen. Zij onderwaarderen zichzelf, hun eigen lichtkern, en moeten leren die te waarderen en koesteren, onafhankelijk van de waardering en erkenning van de buitenwereld. Wanneer zij werkelijk vertrouwen op hun intuïtie en gaan leven volgens hun innerlijke weten, zullen zij zich bevrijden en tot werkelijke zelfexpressie komen. Een deel van die zelfexpressie zal bestaan in het bevorderen van spirituele groeiprocessen in de wereld om hen heen. Voor mens en dier.

“JE KUNT PAS VAN DIEREN HOUDEN EN HEN BEHANDELEN MET LIEFDE, ALS JE JE BEWUST WORDT VAN JOU BLOKKADES, ZE ERVAART, HEELT EN VANUIT LIEFDE LEEFT”

Stichting IPRC is ontstaan vanuit een diep verlangen om de verbinding aan te gaan met dieren. Mijn liefde voor dieren is groot en altijd op de voorgrond aanwezig. Door het gesprek met ze aan te gaan op intuïtief niveau, kan ik ze helpen met het doorgeven van boodschappen aan de mensen waarmee ze leven. Tegelijkertijd kan ik veel van ze leren. Dieren attenderen mij op wat belangrijk is in het leven en zo maken zij mijn leven elke keer nóg mooier. Een ander belangrijk onderdeel van mijn werk vind ik het creëren van bewustwording bij mens en dier. Dankzij dierencommunicatie leren mensen dat dieren net als wij spirituele wezens in een aards lichaam zijn. Dat ze een eigen mening hebben, een visie. Gevoelens en emoties. En dat ze intelligent zijn. Ik hoop dat mensen door dit besef op een andere manier naar dieren kijken en op een liefdevollere manier met ze omgaan. Alleen de bewustwording bij de fokkers en diereigenaren zal een verandering teweeg kunnen brengen in onze omgang met dieren. Dieren verschillen niet zo heel veel van mensen. Er is een wereld voor mij opengegaan sinds ik deze manier van communiceren (her)ontdekt heb. Ik heb mij onderworpen aan kritische en confronterende zelfreflectie, om contact te kunnen maken met mijn intuïtie. Daardoor weet ik nu heel goed wie ik ben, waar ik (voor) sta in het leven en wat mij gelukkig maakt. Ik werk met energieën, kaarten en ondefinieerbare krachten. Toch ben ik best nuchter. Al wens ik mij soms terug te trekken, als ik overprikkeld raak door de van materialisme en ego’s doordrongen maatschappij, ik vind het juist belangrijk om op die momenten mijn visie en vooral liefde voor dieren te delen. Spiritualiteit een plekje te geven in deze samenleving. Mensen uit te dagen eens naar binnen te kijken, in plaats van naar buiten. De dieren helpen mij daarbij.
 
Ik ben een warm liefdevol persoon met een open hart, spontaan, natuurmens, enthousiast ,eerlijk, positief, vakkundig en betrokken.
 

Jarenlang heb ik met liefde honden gefokt.  Hierbij heb ik vele contacten met andere fokkers en baasjes van pups die vaak spontaan hun verhaal bij mij vertellen wat er zich afspeelt in de honden fokkerij, waar zij tegenaan lopen en wat het met hen doet. Maar ook hele levensverhalen van mensen met blokkades. Dit heeft mij doen besluiten om naast mijn baan als ‘mama’ en fokker Stichting IPRC op te richten om fokkers en diereigenaren bewust te maken op energetisch niveau. Ik coach fokkers om de poort na zichzelf te openen, leven vanuit liefde, liefde voor zichzelf, liefde voor elkaar en liefde voor elk dier.

Naast mijn theorethische kennis van magnetiseren en reiki en alle andere kennis die ik heb opgedaan door middel van workshops, lezingen en de cursus van ondernemer Erik Verhagen, samen met meer dan 200 bewuste ondernemers ‘Bewustwording met je praktijk’ heb gevolgt vertrouw ik vooral op mijn intuitië en gevoel. Ik kan je
daarnaast helpen je bewust te worden van je patronen,
gevoelens en verleden hierdoor kom je vaak bij de kern
en kun je groeien als mens.

Leven in liefde, gezondheid en overvloed.

"Ook jij, lichtwerker"

Er is geen weg meer terug en er is ook geen weg midden in. Ik zou ook niet anders willen en kunnen. Alles zo intens voelen. Alle emoties en gevoelens binnen in jezelf, van de ander en de wereld om je heen. Intuïtief op heldere wijze voelen en weten, door mensen en situaties heen kijken. Achter de illusie van de sluier prikken, achter de maskers, diep achter de lagen van de ziel kijken en weerspiegelen. Hoe moeilijk het ook is, toch zal je altijd weer de kracht vinden om vooruit te komen en door te zetten. Weet dat je onderweg bent en dat jet niet alleen hierin bent. Omgeven door gidsen, engelen en lichtwezens zal je begeleidt worden. Ook al kunnen aardse lessen hard voelen, weet dat het gaat om een hoger plan. Vertrouw erop dat je als lichtwerker een belangrijke taak hebt uit te voeren. De aarde wordt in een hogere trilling klaar gestroomd en steeds meer is de weg vrij om de taak die je hebt als lichtwerker vanuit licht en liefde uit te voeren. Voorheen was het nog niet het juiste moment. Toch wisten we van binnen ergens dat deze tijd nog gaat aanbreken. Veel lichtwerkers hebben met veeerking en moelijkheden in het leven te maken gehad. Het is voor velen van ons vechten geweest om zo veel te bereiken en hier te komen. Nu is eindelijk de tijd aangekomen dat alles mogelijk is, om onze dromen te manifesteren, om samen te komen en onze krachten en lichtstralen samen te bundelen om de wereld te kunnen helen en te verlichten. Ieder van ons heeft een gave, een kennis en wijsheid, een diep innerlijk voelen als kompas, een hogere missie vanuit de ziel. Voorheen voelde het alsof het nog niet de juiste tijd was. We moesten eerst angsten overwinnen, krachtiger worden, dichter bij het gevoel komen en bij jezelf om rust en verlichting te vinden. Nu eindelijk is de Aarde omhoog getild, alles is in een snelverstroming gekomen, steeds meer mensen worden wakker en komen in een transformatie en groeiproces. Steeds meer worden we bewuster, wie we zijn, waarvoor we zijn gekomen, hoe de wereld in elkaar zit en wat er veranderd mag worden. Het oude systeem bestaat uit macht, afgescheidenheid, oude vastgeroeste patronen en angst. Het oude systeem gaat uiteindelijk vallen en kan niet meer blijven voortbestaan. De nieuwe wereld bestaat uit meer liefde, echtheid, vrede, creatie en manifestatiekracht, samenwerking, verbinding, licht en vreugde.Richt je op het nieuwe, richt je op je toekomstdromen, de tijd is nu om te manifesteren. En alles is mogelijk in deze tijd, zaad je plantjes en ze zullen groeien tot prachtige bloemen. Begin gewoon en maak de eerste stappen. Het zal het begin worden van iets nieuws. Je mag nu Zijn wie je bent en neerzetten op Aarde daar waarvan je altijd gedroomd hebt. Je eigen leven creëren en alle talenten en gaven gaan benutten waarover we beschikken. We gaan meer communiceren vanuit het hart, het intuïtieve, telepathisch en het helder voelen en weten. Niet meer leven vanuit angst en een laag zelfbeeld, maar vanuit zelfliefde en een dieper vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden. Stralen vanuit heel je hart en ziel en samen zullen we grote lichtbundels zijn met een (zelf)helend vermogen. Alle oude kennis, gaven en wijsheid die in onze DNA cellen en in de ziel zijn opgeslagen, alles komt weer naar boven. Alles wat we al kunnen en weten mag en kan nu nog beter naar buiten treden. Het goddelijke, het christusbewustzijn, de hartchakra die open bloeit, alles is al in jezelf aanwezig en zal nog meer gaan stralen. We worden klaar gestroomd om onze taak op Aarde uit te voeren. Niet alleen maar dromen maar het Doen. Het is tijd, mooie zielen! Het is nu echt tijd.De taak van de LichtwerkerLichtwerkers hebben als taak het uitdragen van licht naar de Aarde toe. Hierbij kan je denken aan verbondenheid, eenheid,liefde, vrede en harmonie. Veel lichtwerkers hebben veel kennis en wijsheid opgedaan uit vele vorige levens en dit meegenomen naar dit leven, alle kennis en wijsheid komt nu weer omhoog, om de hogere boodschap van de ziel uit te dragen aan de mensheid. Lichtwerkers hebben diverse gaven zoals het intuïtief helder voelen en weten, boodschappen van boven/hogere dimensies binnen krijgen en doorgeven, healen, schilderen, coachen, begeleiden, het delen en overbrengen van informatie en kennis dmv schrijven en spreken enz. De energie en de trilling op de Aarde omhoog wordt getild gaat dit gepaard met onrust, oude angsten/patronen/overtuigingen die opduiken en oude pijnen/verdriet. Alle waarheid, alle stukken in jezelf en in de wereld die geheeld mogen worden, alles komt aan het licht. Niemand kan er meer omheen en zeker mensen die zich nog erg vastklampen in oude patronen en overtuigingen zullen het zwaar krijgen. Doordat veel lichtwerkers zich bewust zijn van deze veranderingen kunnen ze d.m.v. hun gaves, kennis en wijsheid mensen begeleiden en helpen in het bewustzijnsproces. Op die manier worden er steeds meer mensen wakker en bewuster, steeds meer mensen staan open voor een hoger bewustzijn, persoonlijke groei, het ontwikkelen van spiritualiteit en het werken vanuit hun hart en intüitie. We gaan meer leven vanuit het hart en meer gebruik maken van alle intüitieve gaves en mogelijkheden. (Hoog)gevoeligheid wordt steeds meer als kracht gezien en we gaan steeds meer communiceren vanuit intüitie, het hart en telepathisch. De meerderheid van de mensen willen niet meer leven vanuit het oude systeem en steeds meer mensen voelen intüitief aan dat er verandering nodig is binnen jezelf en op collectief niveau in de wereld. Er is steeds meer behoefte en verlangen aan een diepere kijk en zingeving van het leven op Aarde. Al heeft het nog tijd nodig. Alles is nu in beweging, verandering en in een stroomversnelling. We zijn samen onderweg naar het creëeren van de nieuwe Aarde.Bij jezelf thuis komen, de rust in jezelf omarmenVeel lichtwerkers hebben altijd een soort heimwee gevoeld naar een liefdevollere plek en een hogere dimensie. De aarde voelt hard en de energie hier is heel anders. Ergens hebben we altijd al herinneringen opgeslagen, herinneringen van een tijd waarin er meer licht en liefde was, het mannelijke en vrouwelijke meer in balans was, en een plek waar je mocht Zijn en er overvloed en vreugde was. Er kwam steeds meer onbalans in de wereld en we raakte meer afgescheiden van het gevoel en het spirituele. Nu herinneren we steeds meer weer wie we werkelijk zijn en wat we kunnen bereiken. We zijn niet gewoon mens, we hebben allemaal het goddelijke in ons, en hoe meer we vanuit liefde leven en naar mededogen kijken, vergeven, helen, loslaten groeien, hoe meer we samen in de wereld kunnen bereiken. Als ik kijk naar mijn jeugd droeg ik altijd al een bijzondere hoge energie bij me. Ik voelde me niet begrepen, niet gezien en niet gehoord. Veel nieuwetijdskinderen/hooggevoelige mensen hebben een heftige jeugd gehad en veel meegemaakt. Ik dacht altijd dat er iets mis met me was. Ik reageerde sterk op de energie van mensen. Ik klapte dicht als het niet goed voelde en ik bloeide open als ik voelde dat ik mezelf kon zijn (wat niet vaak voorkwam) Ik weet nu dat de wereld nog niet klaar was voor die hogere energie. Ik was vaak alleen maar daardoor kwam ik steeds dichter bij mezelf. Elke keer werd ik op mezelf toegewezen en moest ik weer dieper naar binnen. Ik ben vaak alleen geweest in mijn leven en ik heb ook veel moeten loslaten. Ook heb ik met rouw te maken gehad, overleden dierbaren en (ziels)relaties die heel veel pijn deden. Nee, het was geen makkelijke weg en de keuze van mijn pad waarvoor ik heb gekozen voordat dit leven begon is erg moedig geweest. En dat geldt voor vele lichtwerkers. Door al die ervaringen heb ik veel levenservaring in mijn leven opgedaan. Ik ben meer in mijn kracht gekomen en ik kies nu voor mezelf en mijn eigen pad. Wat er ook gebeurd, ik blijf stevig staan. Ik weet hoe het is om door diepe geestelijke pijn te gaan en verdriet. Ik weet ook hoe het is om mijn vleugels te spreiden en vreugde te kennen door de kleine dingen in het leven. Al is de wereld om me heen soms een chaos. Ik heb nu in mezelf rust en vrede gevonden. Nu is eindelijk mijn tijd aangebroken om te gaan stralen. Ik voel me vrij en ben verheugd naar elke nieuwe dag. En natuurlijk zijn er nog moeilijke dagen. De energie is zo veranderlijk in de wereld. Natuurlijk zijn er nog tranen en ben ik nog aan het verwerken. Dat hoort bij het het pad van de lichtwerker en het hogere bewustzijn. Zonder pijn is er ook geen groei. Steeds krachtiger worden we hierdoor waardoor je gevoeligheid als gave en kracht gaat gebruiken. Mensen beter kunt helpen, begeleiden en begrijpen. Alle prachtige zielen die stralen hebben ook duisternis gekend. Licht kan niet zonder duisternis en andersom ook niet. Nu vallen eindelijk de puzzelstukken meer bij elkaar. Ik heb rust en liefde in mezelf ervaren. Ik ben dicht bij mezelf gebleven en ik zoek liefde en geluk niet meer buiten mezelf. Doordat ik meer vanuit liefde naar mezelf kijk, reageert de omgeving liefdevol op mijn energie. Ik ben thuisgekomen in mezelf. Er is nu meer rust, acceptatie en nieuwe ruimte vrijgekomen waardoor er nu meer positieve mogelijkheden en kansen op mijn pad komen. Het stroomt en het is in beweging. Laat de controle los en leef in het Nu. Geef nooit op, al is het zo zwaar, blijf je richten op je mooiste dromen en wensen. Blijf bij jezelf, je eigen waarheid en leef je eigen leven. Geloof in je eigen kracht, heb vertrouwen en ga ervoor! Als je behoefte hebt aan rust en stilte, keer naar binnen maar verlies nooit je toekomstdromen en verlangens uit ogen. De weg is vrij om te manifesteren, te creëeren en diepgekoesterde dromen tot realiteit te maken. Je hebt de sleutel tot groei, verandering en transformatie zelf in handen. Kijk niet te veel meer achterom, het heeft je geleerd wat je moest leren. Laat het daar rusten. Kijk vooruit naar de horizon vol met mooie kleuren en kies zelf je lievelingskleuren uit. Zielsverbindingen/zielsliefdeVeel lichtwerkers zijn in deze tijd hun zielsmaatje/zielsliefde tegenkomen. Je vindt meteen veel herkenning in elkaar. Het gevoel dat je elkaar al levens lang kent. Je ziel wordt geraakt en er is een bijzondere verbinding tot stand gekomen. Een energetische verbinding die bestaat uit onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en een enorme aantrekkingskracht. Doordat je veel bij elkaar aanraakt, stukken die geheeld mogen worden en oude angsten die getransformeerd worden naar een hogere trilling, komt er ontzettend veel los. Vaak zie je dat de een meer in de eigen kracht mag komen en de ander meer naar het gevoel toe. Het is een reis die je samen maakt maar ook ieder apart en een eigen weg. Liefde op zielsniveau voelt mooii, overweldigend en diep maar blijf altijd beide voeten stevig op aarde staan. Ja, de liefde kan voelen als goddelijk, astraal en het voelt als thuis voelen. Staar je niet blind en romantiseer ook niet teveel over een toekomst samen. De energie, wijzelf, alles is telkens in verandering en beweging. Zekerheid bestaat niet in het leven. Ga niet te lang wachten op je zielsliefde maar richt je op jezelf, je eigen leven en je eigen toekomstdromen. Wat er ook gebeurd; neem de verantwoordelijkheid en de controle over je eigen leven.Zielsverbindingen en liefdes zijn vaak bedoeld om je eigen bewustzijnsproces en ontwikkeling te verhogen. Oude angsten en patronen worden getransformeerd, alles wat je tegenhoudt om meer vanuit licht en liefde te leven, alles wordt als een spiegel terug gekaatst. Dit kan zeer confrontrerend zijn en intens. Ook komt er vaak het aantrekken en afstoten voor tussen zielsliefde. Het zijn uitdagende lessen die je verder brengen en dat gaat samen met onrust en pijn. Een relatie is ook lang niet altijd de bedoeling tussen zielsliefdes. Je lichaam en ziel heeft de tijd nodig om aan de hogere energie te wennen en aan elkaar, energetisch wissel je informatie uit en zit je in een gigantisch transformatieproces wat je weer verder brengt op je ziele missie hier op aarde. Vaak is het zo dat de een vlucht en de ander wacht. De toekomst is moeilijk te voorspellen. Doordat je zelf veel groeit wilt het nog niet zeggen dat de ander erin meegaat. Hoe het loopt, je hebt altijd een vrije wil en keuze. En er zal altijd ook wel weer iemand aansluiten die past bij jouw energie en jouw ziele taak. Je kan een zielsverbinding ervaren met meerdere zielen. Staar je niet blind op die ene ware liefde. Blijf altijd je gevoel volgen en blijf ook realistisch. Je kan nog zo gek zijn op iemand en de schoonheid van de ziel, maar blijf ook bij je gevoel en bij het aardse. Iemands zijn gedrag of houding naar je toe in het aardse kan heel anders zijn dan de onvoorwaardelijke liefde die je voelt op zielsniveau. Steeds meer relaties die niet werken gaan nu ook uit elkaar en het werkt niet meer. We willen gelijkwaardigheid in het mannelijke en in het vrouwelijke. Respect, waardering en persoonlijke aandacht naar elkaar toe. Dominant en kleinerend gedrag gaat in deze tijd niet meer werken. Ook relaties die niet uit liefde en oprechtheid bestaan zullen geen toekomst meer hebben. Zielsliefde valt niet te beschrijven in woorden. Wel te voelen. Volg altijd je eigen weg in. Advies kan, maar blijf voelen of iets klopt of niet. Alleen jij weet wat goed voor je ziel is, jouw intuïtie weet de weg en jij hebt de vrijheid om zelf te bepalen. Andere mensen zeggen zoveel maar zeker als het om liefde gaat. Het zijn je eigen lessen, het is jouw proces, het zijn je eigen keuzes en er bestaat geen zekerheid. Wat je leert van de ander als het om zielsrelaties gaat is dat je spiritueel groeit, meer in je kracht komt te staan en meer onvoorwaardelijke liefde naar jezelf. Het gaat juist om de relatie met jezelf. Een relatie is een aanvulling maar je hebt niet perse een relatie nodig om gelukkig te zijn. Hoe sterker je hierin groeit en de ander ook vrijlaat hoe meer het gaat stromen en alles vanzelf komt op een natuurlijke en liefdevolle manier. Het is een heftig en ook pijnlijk proces maar het heelt zo veel wonden als je loslaat en het vrij laat. En natuurlijk verlangen we allemaal naar liefde en verbondenheid. Als het zo mag zijn dan gebeurd het vanzelf op het goede moment. Blijf altijd voor jezelf kiezen en je eigen persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Als je jezelf teveel aanpast aan de ander en niet jezelf kan zijn dan doe je jezelf tekort. Je verdiend het aller aller beste. Vergeet dat nooit. Als iemand bij je energie past prima, zo niet dan niet. Wacht niet maar leef je leven en doe je eigen ding. Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Als het zo mag zijn gebeurd het. Dan kom je iemand tegen die bij je energie past en de liefde van twee mooie zielen die in balans zijn, het een worden van het mannelijke en vrouwen, is een helende inspiratie voor de wereld. Die energieëën komen nu mee de wereld in. Zielsrelaties hebben een gezamenlijke taak. Ieder hun eigen taak en ook samen. Die onvoorwaardelijke liefde is zo ontzettend helend. Een zachte, krachtige, creatieve en liefdevolle energie die mensen inspireert om een leven te leven vanuit manifestatiekracht, liefde, verbinding, vreugde en creativiteit. Het is een hele reis en een achtbaan maar toch gaan steeds meer zielsrelaties in een rustiger vaar water komen. Oude angsten worden nu sneller opgelost en geheeld. Er komt een tijd aan dat je samen gaat komen met je zielsliefde. Op wat voor manier of vorm dit ook aanneemt, geniet van de mooie reis samen en los van elkaar. Liefde is vrijheid in verbondenheid.Volledig zijn wie je bent en je licht laten stralenLichtwerker zijn is ook gewoon mens zijn. Er zijn mensen die zichzelf ‘’spiritueel’’ noemen en zeggen dat je nooit boos mag zijn of verdrietig. Altijd moet altijd maar liefde zijn en positiviteit. Dat is onmogelijk en het wegstoppen wat er in de diepere lagen verborgen zit. Uiteindelijk komt alles toch omhoog en kun je niets meer verbergen. Volledig jezelf zijn betekent ook dat je alle emoties en gevoelens mag toelaten en doorleven. Ja natuurlijk is het goed om een keer heel erg boos te zijn en te ontladen. Natuurlijk is iedereen weleens verdriet. Rouwen, verdriet, loslaten kost veel energie en tranen. Ook dat mag er allemaal zijn. Het is allemaal goed zolang je er niet in blijft hangen en het loslaat. Bewust leven wilt niet zeggen dat je alles moet pikken van een ander. Je mag zeggen wat je denkt en voelt. Hoe de ander ook reageert, dat is hun eigen stuk, dat mag je bij de ander laten, je mag grenzen geven en voor jezelf kiezen. Er zijn ook mensen bij die misbruik willen maken van je gevoeligheid en van je gaven. Ga je niet schuldig voelen en je kleiner maken. Blijf altijd goed voelen wat de intentie is van de ander. Blijf bij jezelf en bewaak je grenzen. Neem op tijd de rust en de tijd voor jezelf. Ja mensen komen op je af, op je energie, ze voelen dat jij ze kan helpen. Ga ook niet te veel helpen en voel wat je wel en niet kan doen. Een zetje in de rug geven en motiveren of even persoonlijke aandacht geven en luisteren is vaak al genoeg. Iedereen bezit over een eigen wijsheid, een eigen kracht om de eigen stukken te mogen helen en transformeren. Een ander kan een deur open doen maar het is de bedoeling dat je zelf door die deur loopt en je eigen weg in gaat en lessen/bewustzijnsprocessen aangaat. Een ander kan het niet voor je doen. Alleen jij bezit die kracht. 

Ons Team

Stichting IPRC is een stichting van bewuste vrijwilligers in Nederland. Deze stichting wordt ondersteund door een aantal healing coaches, dierenartsen, genetici en fokspecialisten. 

Deze groep bewuste vrijwilligers hebben een bestuur gevormd, en zijn bewuste vrijwilligers die “faciliterende taken ” op zich nemen. Voor jou, dieren en de maatschappij.

Patrick

Secretaris-Penningmeester

Patrick is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn taken zijn:
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Verslagen en notulen maken.
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Joyce

Voorzitter

Joyce is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Haar taken zijn:
 •  Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Rob

Bestuurslid

Rob is Internationaal actief en houd zich met zaken buiten Nederland bezig. Rob is beheerder van de Honden Database en daarom ook het aanspreekpunt als je vragen hebt of dingen zijn je onduidelijk als het gaat over de Honden Database of Stambomen.

Translate »