Wil jij ook leider worden over je eigen leven?

Individueel werken
aan wat voor jou belangrijk is!

  • Ervaar een optimale balans tussen ambitie en innerlijke rust
  • Weet waar je als ‘ leider’ voor staat en vertaal dit naar keuzes, doelen en resultaten
  • Krijg inzicht in wat je zelf kunt doen om zaken te veranderen 
  • Ontdek jouw krachten en kom volledig tot ontplooiing vanuit jouw essentie

“Door mijn achtergrond als fokker bekijk ik dingen op een andere manier; vanuit een andere invalshoek. Daardoor weet ik de pijnen, angsten, verlangen en behoeften van fokkers. Het houdt verrassend veel fokkers bezig. Uiteindelijk blijkt dat vaak precies wat fokkers nodig hebben.”

Dieren die hun natuurlijke behoeftes kunnen leven zijn het meest in balans. Veel dieren die met de mens samenleven moeten daar toch behoorlijk wat voor inleveren. Het inleveren van hun natuurlijke behoeftes levert stress op bij het dier. Stress is een basis voor gedragsproblemen en ziekte. Wij geloven niet in de opmerking dat ze toch niet beter weten omdat ze nooit anders hebben gezien. Wij geloven dat de natuurlijke behoeftes van binnen zit en hoe meer ruimte dieren krijgen om te leven vanuit hun binnenste, de ruimte krijgen om hun eigen ding te doen en te leven zoals het past bij het soort, hoe gelukkiger ze zullen zijn… net als wij, mensen, eigenlijk..

Wij dragen bij aan een betere wereld voor alle dieren. Door hun verhaal over te brengen aan de fokkers eromheen. Door het creëren van bewustzijn.

Met lef en geduld,  (ras)(katten)verenigingen verbinden en duurzaam innoveren. Leiderschap. In een netwerkorganisatie gaat het om het samenwerken vanuit de inhoud, met leuke, gemotiveerde fokkers die je kunt vertrouwen.

(Ras)(katten)verenigingen bewust maken dat alle problemen van vandaag op te lossen zijn als we op een nieuwe manier gaan denken, andere werkwijze volgen, diversiteit benutten en de kennis die we juist niet erkennen dan wel verwachten een stem te geven.​

Tevreden (ras)(katten)verenigingen zijn ambassadeurs voor de stichting, zijn productiever en, doordat zij met plezier fokken, effectiever in de contacten met eigenaren. Hun betrokkenheid draagt bij aan hogere productiviteit, klantenbinding en een eccentieel hogere omzet voor de fokker. Zij ervaren plezier in het werk, delen energie en leveren de gevraagde prestatie. Zo wordt je een aantrekkelijke fokker voor de generatie Duurzaam. 

Er is vraag naar vernieuwing van leiderschap, waarden en richting. Leiderschap dat opnieuw richting geeft en houvast biedt, terwijl we weten dat verandering een constante factor is; daardoor, weten we, is de wereld te dynamiek en complex. Dit vraagt om andere visies op ondernemen en organiseren en vooral op veranderen en het besturen faciliteren daarvan.

Leiderschap gaat over het verbinden van (ras)(katten)verenigingen en het overbruggen van inzichten en verwachtingen. Als leiderschap gaat over beslissen wat goed is voor de toekomst en vandaag, vraagt dat om een helder weten, een sensitieve radar en betrouwbaar kompas. De brede oriëntatie, zicht op de wereldkaart en relevante vraagstukken en een gevoelige radar van leiders en volgers, verdiepen het weten en zorgen voor meer capaciteit en verantwoordelijkheid om fokkers te inspireren.

Daarmee initiëren zij activiteiten die ons brengen naar een duurzame wereld van natuurlijke veerkracht en vitaliteit. Daarvoor zijn leiders, helden, nodig die inspireren en de weg wijzen. De innovatie van leiderschap vraagt ook om het ontwikkelen van leiders zelf. Cruciaal zijn vaardigheden zoals moed en doorzettingsvermogen, reflectie op eigen waarden en gedrag, dialoog en samenwerking en het vermogen dilemma’s te verzoenen en belangen te convergeren. Een belangrijke taak voor leiders is bovendien leiderschap te ontwikkelen bij hun volgers.

De gewenste toekomst creëren

(Ras)(katten)verenigingen barsten doorgaans van wensen en ambities. Maar niet iedereen weet daar handen, ziel en voeten aan te geven en vol te houden bij tegenslag. Door geloof, creativiteit, vertrouwen, moed en intuïtie. En geloof in de scheppende kracht van fokkers en de potentie van de kracht die ons allen verbindt.  

 ‘Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren’

Wij leveren een positieve bijdrage aan het geluk, de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van vele dieren. En daarnaast aan een gezonde aardbol. Wij hopen jou, opricht(st)er van een (ras)(katten)vereniging te inspireren en motiveren om mee te doen. 

Wie verbindt of de wens heeft te verbinden, zal de juiste (ras)(katten)verenigingen aantrekken deze plannen te realiseren. Want verbinden brengt weer een nieuw bewustzijn onder de fokkers. Verbinden doe je niet meer vanwege angst, geld, macht, manipulatie of ego. Maar vanuit hart en ziel en ons bewustzijn dat we hier allemaal zijn met het zelfde doel. Laten we vanuit dat doel verbinden! 

De kracht van innovatief leiderschap

Het is aan de leiders van vandaag om perspectief te bieden, richting te geven en waarden en principes te (her)definiëren. Het creëren van een andere economie, ecologie en maatschappij vraagt om hervorming, herijking van waarden, innovatieve toewijzing van schaarse middelen en andere beslissingen. Dit vraagt om leiderschap dat begaan is met onze gezamenlijke toekomst, een groot besef heeft van de betekenis van duurzaamheid (sociaal, ecologisch en economisch) en met passie innovaties kan leiden van de samenleving, organisaties en daarbij inclusief de dialoog aangaat met alle belanghebbenden. We hebben telkens de kans te creëren wat wij als gewenste toekomst zien. 

Leiderschap en innovatie gaan samen, maar niet vanzelf.

BLOG: Onze visie op succesvol leiderschap bij organisaties

Translate »