• GitHub project

Karaktertest

Honden kunnen gedurende hun leven bepaald gedrag ontwikkelen dat storend of zelfs gevaarlijk kan zijn voor zijn/haar omgeving. Wij zullen de hond uitvoerig testen en hiermee een analyse maken van zijn gedrag en mogelijke gevaren die er al dan niet meespelen bij de specifieke hond. De testuitslagen, de uitgebreide intake met de eigenaar van de hond en eventuele andere betrokkenen worden verwerkt in een rapport en ingevoerd in de Pomsky Database en geven het karakter en analyse van het gedrag van de hond weer. In dit rapport wordt tevens advies uitgebracht over de wijze van aanpak om eventuele problemen op te lossen hetzij te voorkomen.
Voor fokkers is de gedragstest erg nuttig en raadzaam bij keuze van een dekreu of fokteef. Zeker als een fokker op basis van gedrag zijn lijn wilt voortzetten is de test erg aan te bevelen. Hiermee kunt u onaangename verassingen later voorkomen.

Met een doel ..

Gedragstesten voor honden zijn er in vele soorten en maten. Iedere test is ontwikkeld met een specifiek doel en voor een bepaalde groep honden. Zo maken onderzoekers of organisaties gebruik van gedragstesten om:

Vele Soorten ..

En Maten

Uitleg

Beter inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de cognitieve vaardigheden van honden, zoals het vermogen om problemen op te lossen aan de hand van puzzels en intelligentie testen;

Om te onderzoeken op welke wijze honden mensen waarnemen en of ze bepaalde handsignalen van mensen begrijpen zoals bijvoorbeeld aanwijs gedrag;

Om te bepalen of jonge honden geschikt zijn om opgeleid te worden tot bijvoorbeeld hulphond van autistische kinderen; of

Selectie van ouderdieren op gewenste gedragseigenschappen.

 

Een gedragstest kan worden ingezet voor de screening van het karakter van een hond voor een goede eigenaar/hond-match, voor de screening van de aard van potentiële ouderdieren en voor de screening van (probleem)gedrag in het algemeen. 

Observatie

Door de registratie van observaties door gediplomeerde gedragsbeoordelaars tijdens een gestandaardiseerde gedragstest komt op den duur veel informatie beschikbaar over het gedrag van honden, waardoor beter onderzoek naar hondengedrag kan plaatsvinden. 

  • Site of the day

Hondenliefhebber

Hondenliefhebbers maken al gebruik van gedragstesten, maar slechts weinige voldoen aan de kwaliteitseisen van een goede test: betrouwbaar, valide en veilig voor mens en dier. Stichting IPRC zet zich daarom in om de kwaliteit en de uitvoering van gedragstesten van de Pomsky te verbeteren.

Beschrijving testonderdelen Hieronder volgt u een korte beschrijving van de verschillende onderdelen.

De geleider staat naast de hond en de hond is bevestigd aan een veiligheidslijn. De andere lijn is aan de halsband van de hond bevestigd en de geleider houdt deze als extra beveiliging in de hand.

Testonderdeel 1: KENNISMAKING

De testhelper loopt met uitgestoken kunsthand naar de hond en aait de hond, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat.

Testonderdeel 2: PLOTSELING OBJECT

Een opklapbaar object (houten zwarte kat) verschijnt plotseling voor de hond en de geleider. Daarna loopt de geleider naar deze kat om deze aan te wijzen.

Testonderdeel 3: GELUID

Het geluid van vallende blikken gevuld met knikkers is hoorbaar. Daarna loopt de geleider naar het doek (waarachter de blikken liggen) om deze aan te wijzen.

Testonderdeel 4: INSLUITING – versnelde pas

Drie testhelpers lopen in normale pas naar de hond, blijven vervolgens stilstaan en lopen weer weg. De testhelpers herhalen de test met versnelde pas.


De geleider neemt afscheid van de hond zoals deze gewoonlijk doet en verdwijnt uit zicht van de hond, maar kan de hond zien.

Testonderdeel 5: HOND 1

De testhelper toont de kunsthond aan de echte hond. De testhelper blijft naast de kunsthond staan.

Testonderdeel 6: VRIENDELIJKE MENS 1

De testhelper loopt naar de hond en aait de hond met de kunsthand, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat.

Testonderdeel 7: PARAPLU

De testhelper klapt een zwarte paraplu uit en houdt deze recht boven het hoofd en legt deze neer. Daarna klapt de testhelper de paraplu weer in.

Testonderdeel 8: POP (op wiel)

De testhelper laat de hond aan de pop snuffelen. Vervolgens aait de testhelper de hond met de handjes van de pop. De testhelper praat op een vriendelijke manier tegen de hond.

Testonderdeel 9: STARENDE MENS

De testhelper staart de hond recht in de ogen aan. De testhelper verstrakt bij het aanstaren het lichaam en neemt een licht naar voren gebogen houding aan met de armen licht naar buiten gedraaid langs het lichaam.

Testonderdeel 10: VRIENDELIJKE MENS 2

De testhelper nadert de hond met uitgestoken kunsthand en aait de hond, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat.

Na dit testonderdeel loopt de geleider terug naar de hond. De geleider begroet de hond op een rustige en vriendelijke manier. De geleider mag blijven staan of door de knieën hurken. De geleider en hond lopen naar het volgende testonderdeel.

De geleider heeft de hond vastgemaakt en staat weer bij de hond.

Testonderdeel 11: HOND 2

De testhelper toont de kunsthond aan de echte hond. De testhelper blijft naast de kunsthond staan.

Testonderdeel 12: JOGGER

De testhelper jogt voor de hond op en neer.

Testonderdeel 13: VOERBAK

De testhelper schuift een voerbak binnen het bereik van de hond en praat op vriendelijk manier tegen de hond. Tijdens dat de hond eet, duwt de testhelper de kunsthand in de bak, en schuift de voerbak bij de hond weg.

×

Cart