Wat verstaan we onder Genetische Diversiteit?

Als je naar de mensen om je heen kijkt, dan zie je veel verschillen in o.a. huidskleur, lengte en haarkleur. Deze verschillen worden “variatie” genoemd. Die variatie in uiterlijk wordt (ten dele) veroorzaakt door genetische verschillen tussen deze mensen. Er is dus “genetische variatie”.
 
Deze genetische variatie of diversiteit is dus het bestaan van verschillen (variatie) in het genetisch materiaal van een populatie. De genetische diversiteit leidt er toe dat er binnen een populatie van een bepaalde diersoort verschillen voorkomen, waardoor in feite elk individu uniek is.
 
De mate waarin binnen een populatie voldoende variatie voorkomt, is cruciaal, omdat ze het aanpassingsvermogen bepaalt. Hoe groter de genetische diversiteit van een populatie, hoe beter ze zich kan aanpassen aan wijzigende milieufactoren zoals epidemieën, ziektes, vervuiling en klimaat.
 
Omgekeerd geldt hoe geringer deze diversiteit, hoe groter de uniformiteit van de populatie en de kans dat ze zich niet zal kunnen aanpassen aan nieuwe levensomstandigheden en dus op termijn de mogelijkheid bestaat dat ze zal uitsterven.

Wat veroorzaakt de daling van Genetische Diversiteit?

Eén van de belangrijkste oorzaken voor een dalende diversiteit, is het toepassen van “te” nauwe inteelt. Inteelt ligt aan de basis van het ontstaan van vele rassen. Met inteelt kunnen immers de gewenste eigenschappen van een ras vastgelegd worden.
 
Een andere zeer belangrijke oorzaak is het veelvuldig inzetten van dezelfde reuen, die dan vaak ook nog met elkaar verwant zijn, binnen een populatie. Dit noemen we de zogenaamde kampioencultuur. Het aantal nakomelingen van een reu is theoretisch onbeperkt. Het veelvuldige gebruik van een reu zal een daling van de diversiteit met zich meebrengen, maar aangezien er veel nakomelingen zijn is de kans groot dat er onder die nakomelingen ook enkele kampioenen geboren worden die op hun beurt opnieuw veel gebruikt zullen worden. Dit kan leiden tot een verdere drastische daling van de genetische diversiteit van een populatie.
 
Ook het uitsluiten van een groot deel van de populatie voor de fok kan negatieve gevolgen hebben voor de diversiteit van de populatie. 
Translate »