F-type

HETEROSIS

De wat serieuzere fokkers die twee rashonden kruisen om een eerste generatie F1 ‘hybride’ nakomelingen te krijgen, geloven dikwijls in het heterosiseffect of hybride groeikracht (in het Engels: hybrid vigor). Dit is vrij ingewikkelde genetische materie maar kort gezegd heeft het betrekking op het effect dat de nakomeling het gemiddelde van een of meer eigenschappen van de beide ouders overtreft. Dit effect kan zowel bij planten als dieren voorkomen. In het geval van de hond betekent het dat men ervan uitgaat dat dat de nakomelingen van twee onderling gekruiste rashonden sterker en gezonder zullen zijn dan (het ras van) hun ouders. Naarmate er meer generaties volgen, zal de hybride groeikracht afnemen en de gezondheidsproblemen toenemen. De eerste generatie zou dus dikwijls het ‘gezondst’ zijn. Het idee dat kruisingen sterker zijn dan rashonden is natuurlijk niet nieuw en het bevat absoluut een kern van waarheid. Genetische variatie is in principe goed voor alle soorten. Het verkleint immers de kans op erfelijke aandoeningen en ziektes.

Voorspellen

Er zijn ook mensen die vinden dat je bij het kruisen van honden juist een grotere kans op erfelijke aandoeningen hebt omdat fokkers vaak veel minder ervaren zijn en omdat er niet zoveel getest wordt op afwijkingen als bij rashonden. 
 
Tevens is het veel lastiger voorspellingen te doen over het uiterlijk of het karakter van de nakomelingen.
 
Natuurlijk kan je wel kijken naar de eigenschappen van de ouderdieren en daar bepaalde dingen uit afleiden, maar de genetica zit helaas niet zo simpel in elkaar dat we kunnen zeggen dat een nakomeling precies 50% van alle kenmerken van iedere ouder zal overnemen en – belangrijker nog – zal uiten.
 
Desalniettemin is het toch heel belangrijk dat men zich verdiept in de raskenmerken van de ouders. Als zij bijvoorbeeld allebei behoren tot de rasgroep van de herdershonden, zullen de nakomelingen natuurlijk wel herderachtige eigenschappen vertonen.
 

Indicatie

Het individuele karakter van de beide ouders kan eventueel ook nog een indicatie zijn, al blijft het doen van concrete voorspellingen veel moeilijker dan bij ‘gewone’ rashonden. Geen enkele kruising is hetzelfde en de nakomelingen kunnen zelfs onderling enorm van elkaar verschillen. Het bij elkaar zetten van een paar rassen is dan ook geen zaak waar men al te licht over moet denken. Dit dient altijd uitermate zorgvuldig te gebeuren.

 

Voorstanders van designer honden wijzen er graag op dat alle bestaande hondenrassen oorspronkelijk ontstaan zijn uit kruisingen en dat deze praktijken daarom volstrekt normaal zijn.

 

Maar het creëren van een nieuw ras bestaat wel uit heel wat meer dan simpelweg het kruisen van twee hondenrassen. Of een nieuw type hond uiteindelijk als een ras erkend zal worden hangt van vele factoren af.

Of je nu kiest voor een rashond of voor zo’n hippe kruising; ga op zoek naar een betrouwbare fokker en waak voor broodfokkers.

×

Cart