Als je denkt aan fokken...

Er zijn verschillende redenen om te fokken, hoe het ook zij, fokken is heel iets anders dan hondjes produceren. Een verantwoorde fokker is al maanden van te voren bezig met plannen en organiseren. Is het nestje er eenmaal dan is de fokker gedurende 8 of 9 weken op intensieve wijze bezig met het nestje en alles wat daar mee samenhangt.

UITERLIJK

Zoals bij andere organisaties

KARAKTER

Alleen bij STICHTING IPRC

GEZONDHEID

Alleen bij STICHTING IPRC

De beginnende fokker heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden:

Aanschaf van een bij IPRC geregistreerde fokhond

Wanneer een (aankomende) fokker een bij IPRC  geregistreerde fokhond wil kopen dan zal hij de gedragscode van IPRC moeten ondertekenen en daarmee verplicht hij zich te fokken volgens het fokreglement van IPRC. Zie gedragscode voor informatie. De aankomend fokker kan begeleid worden door een ervaren fokker die bij IPRC geregistreerde honden heeft. De aankomende fokker kan een reeds geregistreerde volwassen fokhond kopen die reeds alle gezondheidstesten heeft ondergaan of hij kan een intacte pup (breeding puppy) uit een geregistreerd nestje kopen, waarvan beide ouderdieren bij IPRC geregistreerd. De pup heeft zijn eigen DNA- profiel dat gekoppeld is aan zijn microchip én heeft een IPRC- registratienummer. Fokkers die bij IPRC geregistreerde fok honden hebben, geven bij verkoop van een fok hond (pup) de garantie dat, mocht de hond ongeschikt blijken te zijn om mee te fokken, er een nieuwe pup tegen de kostprijs gegeven wordt.

Aanschaf van een niet geregistreerde fok hond

Wil een (aankomend) fokker een niet bij IPRC geregistreerde volwassen fokhond of breeding pup kopen, die hij wil laten registreren bij IPRC, dan moet de beoogde fokhond aan de registratievoorwaarden van IPRC voldoen.

Als men wil, kan men IPRC vragen de foto’s en de stamboom en de gezondheidspapieren van de hond te bekijken. IPRC kan dan een voorlopig oordeel geven of de hond in aanmerking komt voor registratie.

 

BIJZONDERE SITUATIES

Soms heeft een beginnend fokker een transactie ingeleid en wil hij deze hond en ook het nestje is het register is IPRC. In a unsalable note to the best-of-note papers of the motherhond, but also to the van der dekreu. Indien aanwezig. In alle vrouwen moet dat alle alle documenten met betrekking moeten moeten zijn zijn. De fok technische keuring. (Algemeen gezondheidscheck-HD-patella luxatie-DNA profiel) Kan een hond worden geregistreerd en worden gefungeerd.

Als de fokker bij wie je de fok hond wil kopen dergelijke documenten niet kan of wil leveren raden wij ten stelligste af de fok hond bij deze fokker te kopen ..

WAT KOST EEN POMSKY?

Over het algemeen wordt momenteel voor een puppy een bedrag tussen de 1500,-- en 2500,-- Euro gevraagd. Al zijn er natuurlijk altijd fokkers die exorbitant hoge prijzen durven te vragen zonder dat de honden getest zijn. Ook een DNA profiel voor een afstammingscontrole bij de pups wordt alleen gedaan bij Pomsky die zijn lid zijn van IPRC. Koop je een volwassen hond dan kan die prijs wat hoger zijn omdat de fokker de verzorging, de opvoeding en gezondheidstesten van de betreffende hond in de koopprijs heeft meegerekend. Wat uiteindelijk nu precies een fokhond kost is afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden die je met de betreffende fokker waar je je fokhond koopt afspreekt. En vooral belangrijk: Vraag aan de fokkers of uw ook de gezondheidsverklaringen in mag zien! Koop je een fokhond van een fokker uit een land buiten de Europese Unie dan kan de prijs wel flink oplopen en daar komen de transportkosten én de inklaringskosten (19%) nog bij!

Een hogere prijs betekent niet automatisch dat de hond ook beter is dan de hond van een fokker die met een lagere prijs genoegen neemt. Wij zijn de enigste organisatie die de afstamming controleert. Ook zijn wij de enigste in heel Europa die beschikt over de Pomsky Database toegankelijk voor fokkers, eigenaren en liefhebbers van een Pomsky.

VERANTWOORDELIJKHEID EN EMOTIE

Pupjes ‘krijgen’ is hard werken als je het goed wilt doen. Je bent er immers verantwoordelijk voor.  Maar liefst 8 weken lang verzorgen; van liefde en aandacht geven tot poep opruimen.

Een worp is een vrij emotioneel gebeuren. Het is je eigen teefje, een eigen lieve hond die aan het werpen is. Ze heeft pijn en ze zoekt bij jou, haar vertrouweling, de hulp. Praten, geruststellen, aaien, vasthouden en blijven, meer kun je niet doen. Wachten tot je kunt helpen bij de geboorte. Dit gaat je niet in je koude kleren zitten. Meestal is het, na de ontmoeting met onrust en een plekje zoeken, daarna de weeën en de worp.

Nestje puppy’s

Risico’s tijdens en na de worp

Net als bij mensen erftjes van na het werpen en worden er pupjes dood van ziek geboren of ze sterven later. Elke fokker krijgt daar ooit mee te maken. Dit draag je mee bij elke worp van een teefje en vooraf is dit ook belangrijk om te beseffen.

Een goed thuis vinden

Waar de pupjes terecht gaan komen is zeer relevant. Je zult meeslepen dat de pupjes met liefde opgroeien, ook de puppy’s is gelukt en geniet ervan. Dit kost de wens energie aan puppybezoek en het voeren.

Afscheid nemen

Een ander niet te onderschatten punt is het afscheid nemen van de pupjes. Je hebt de puppymensen met zorg uitgezocht, maar je hebt wel de puppy’s 8 weken lang gekoesterd en verzorgd. Je hebt een band mee opgebouwd. Menig fokker staat achter de gesloten voordeur te janken na het afscheid.

Een hond leeft gemiddeld zo’n 12 jaar (afhankelijk van het ras). Het is belangrijk dat je de juiste keuzes maakt en nieuwe baasjes goed adviseert en dat je laat is dat er een klik is tussen pup en baasje. Op die manier kun je een steentje bijdragen aan een gelukkig hondenleven en een gelukkig baasje!

 “Vergeet niet dat je teefje niet vraagt ​​om een ​​nestje pups, dat is jijzelf als fokker. Daarom ben je ook jij die die verantwoordelijk is. De toekomst van de pups en de zorg voor het teefje liggen in jouw handen. “

dE FINANCIELE INVESTERINGEN

Dit is een indicatie van de mogelijke kosten.

Kosten zijn o.a. afhankelijk van het ras en onverwachte gebeurtenissen.

Als lidmaatschap van de Pomsky Database profiteer je van 24/7 hulp!

De financiele investeringen

ONDERDEEL

De gezondheidsonderzoeken die betrekking hebben op het ras, zoals bijvoorbeeld een oogonderzoek, een HD-onderzoek of een Patella Luxatieonderzoek.

Fok technische keuring waaraan je teefje moet voldoen zoals in de rasstandaard beschreven staat

Kosten moederhond voor/tijdens de zwangerschap: Ontwormen en vaccineren voordat ze drachtig wordt Echo

Kosten rondom de geboorte: - Keizersnede (bij noodgevallen) - Soms is een röntgenfoto noodzakelijk wanneer lijkt dat een pup is achtergebleven - Werpkist, warmtelamp en toebehoren

Kosten nestje puppy’s: - Ontwormen pups, per nest Nestcontrole dierenarts (optioneel) - Chippen en IPRC stamboom en nestcontrole door STICHTING IPRC (Zonder lidmaatschap van een rasvereniging) - Vaccinatie met Europees dierenpaspoort - Puppyren

DE FINANCIELE INVESTERINGEN

KOSTEN

Afhankelijk van ras en situatie.

IPRC Fok technische keuring, DNA Profile en Oogonderzoek totaal Euro 270,-

Euro 50,-

Keizersnede Euro 200-300,- Rontgenfoto Euro 60-100,- Werpkist, warmtelamp en toebehoren Euro 150-250,-

Ontwormen pups Euro 20–30,- Nestcontrole dierenarts €60-120,- Nestcontrole door een medewerker van IPRC voor het stamboom (incl. DNA afname afstammingscontrole pups) Gemiddeld Euro 100,- extra per nest Vacinatie met Europees Paspoort Euro 40-50,- per pup Puppyren € 80–150,-

×

Cart