"Dier, Mens en Maatschappij "

Dierenwelzijn organisatie

Wij leven in verbinding met mens en dier. Wij zijn rechtvaardige voorvechters van de ‘underdog’. Wij geloven in een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheden tegen huisdieren niet meer bestaat. Hierdoor zal er een eenheid ontstaan tussen (huis)dier, mens en maatschappij.

 

 

 

'We zijn allen één. We zijn allemaal gelijk'.

"In je eentje kun je de wereld niet veranderen, maar samen kunnen we dat wél"

“Dieren zijn betrouwbaar, geven veel liefde, zijn trouw aan hun baasjes, voorspelbaar in hun acties, dankbaar en loyaal. Eigenschappen waar wij als mens van kunnen leren.”

We worden er bijna mee doodgegooid: mediaberichten over alle onrecht dat dieren word aangedaan. Dieren vermijdbare pijn berokkenen is even slecht als mensen moedwillig letsel toebrengen. Helaas door het handelen van de mens worden veel dieren bedreigd, zelf met uitsterven! Hun natuurlijk omgeving word aangetast, waardoor het evenwicht verstoord word.
Wij mensen zijn aan alles verbonden en een onderdeel van het geheel, we staan niet boven de dieren. Maar wist je dat een dier een levend wezen is die ook rechten heeft?

'De bekroning voor fokkers die de balans weten te vinden tussen verantwoord en zorgvuldig'

Om toekomstige baasjes te laten zien waar men terecht kan voor een pup welke afkomstig is uit een verantwoord en zorgvuldig gefokt nest. Een pup kopen moet een feest zijn, zowel voor het toekomstige baasje als de fokker. Mensen moeten eerlijk met elkaar omgaan, maar bovenal, eerlijk met hun dieren. 

Verbinden van

'Alle mensen en dieren verlangen vrede, rust, stilte en gemak. In deze nieuwe wereld zal respectvol worden omgegaan met de natuur, met de aarde, de planten en de dieren'.

Maar juist dat besef begint wel steeds beter tot ons door te dringen. De gehele bevolking van de Aarde is van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie verschoven. Terwijl de Aarde steeds grotere transformerende stappen neemt op weg naar hogere dimensies, zijn er steeds meer Lichtwerkers die ontwaken en nu stappen nemen om zich weer te verbinden met wie ze werkelijk zijn.
Simpelweg omdat Lichtwerkers zich (ergens diep van binnen) weer herinneren dat ze hier met een reden zijn: hun licht laten stralen en meehelpen om een mooiere wereld te creëren voor mens, dier en natuur.

Maak samen met ons een einde aan deze vorm van dierenleed..

Onze visie is om dieren te beschermen, een veilig thuis te geven en om de levenskwaliteit van zieke, eenzame en getraumatiseerde dieren te verhogen. Het hele systeem van de huisdier fokkerij is verziekt en moet daarom als geheel worden aangepakt. Dat zou een fantastische voortzetting zijn van een co-evolutie.

'Samen veranderen we de wereld'

'Helpen we elkaar'

'Om Dier, Mens en de Aarde weer samen in verbinding te brengen'.

Duurzaam fokken

Wij willen mensen die actief zijn in de huisdierenbranche helpen om beter en bewust om te gaan met dieren.

Zorgdragen dat de samenleving de komende jaren meer inzicht krijgt ín, en respect ontwikkelt vóór het natuurlijke gedrag en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun omgeving.

De koers richting duurzaam fokken en diversiteit ligt hoog in het vaandel om maatschappelijk verantwoord te fokken.

Zorgdragen dat de samenleving de komende jaren meer inzicht krijgt ín, en respect ontwikkelt vóór het natuurlijke gedrag en de daaraan gerelateerde behoeften van dieren in hun omgeving.

Missie

Met hun werk helpen zij die kerntaak te realiseren.

Ben jij actief in de huisdierenbranche? Dan zijn wij de organisatie die je helpt om het maximale uit jezelf te halen. Wij staan vierkant voor de belangen van onze leden én dierenwelzijn in het algemeen, en daar zijn we verdraaid goed in.
Met jou werk help je om samen die kerntaak te realiseren. In de verbinding met jou is het de taak een goede balans te vinden tussen de persoonlijke ontwikkeling van mensen, duurzaam fokken en de bijdrage die ze daarmee leveren aan de ontwikkeling van het dierenwelzijn.

Maatwerk, ontwikkeling en innovatie..

Van jou wordt gevraagd competent te zijn, in staat tot het aangaan van relaties met andere mensen, en daarin zelfstandig, maar niet alleen, te functioneren. Maatwerk, ontwikkeling en innovatie zijn hierin sleutelbegrippen. Dat vraagt ook het nodige van het management. Het management werkt dan niet langer op basis van beheersing maar op basis van vertrouwen, op gezag in plaats van macht. De koers richting duurzaam fokken en diversiteit ligt hoog in het vaandel om maatschappelijk verantwoord te fokken. Onze missie is om een duurzame relatie aan te gaan met “dier, mens en maatschappij”.

Duurzaam
Hoe?

De koers richting duurzaam fokken en diversiteit ligt hoog in het vaandel om maatschappelijk verantwoord te fokken. Onze missie is om een duurzame relatie aan te gaan met “dier, mens en maatschappij”.

Fokkers begeleiden en adviseren hoe de welzijnstoestand bevorderd kan worden en uiteindelijk een positieve toestand van het huisdier bereikt kan worden door het bewaken van de gezondheid en welzijn van huisdieren, zodat we een bijdrage leveren aan het monitoren en optimaliseren van dierenwelzijn. De mens draagt zorg voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren. Die verantwoordelijkheid wordt groter en loopt parallel met de mate waarin de mens de leefomstandigheden van de huisdieren beïnvloedt of bepaalt;

 De bevordering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder. Bewaken en monitoren van Genetische Diversiteit. Een database waarover wij beschikken die het mogelijk maakt d.m.v. enkele reken module’s om de gezondheid flink te kunnen bevorderen waaronder de Mean Kinship reken module

 Huisdieren hebben een eigen waarde die los staat van de waarde en functie die mensen aan huisdieren toekennen. De waarde van het huisdier is daarbij niet ondergeschikt aan de belangen van de mens. De samenleving zal zich rekenschap moeten geven van de toelaatbaarheid van handelingen van de mens die het welzijn of de gezondheid van het huisdier aantast. Om de levens en gezondheid van elk huisdier en degenen die van ze houden te verbeteren, zetten wij ons in voor een betere kwaliteit van leven en een gezondere toekomst voor individuele personen, gezinnen, de samenleving en de planeet. Middels promotie, voorlichtingen en bijeenkomsten zal er bewustwording van het belang van dierenwelzijn worden gecreëerd;

Maatregelen in Nederland alleen zijn niet genoeg. Omdat deze problematiek grensoverschrijdend is, richten we ons tot de EU. Daar moeten wetten en regels worden opgesteld die aan de winstgevende, onverantwoorde broodfokkerij een eind maken.
Wij willen:

  • door heel Europa verplichte identificatie van alle gehouden honden;
  • koppeling van registratiesystemen zodat honden overal in Europa traceerbaar zijn;
  • Europese regels om puppyfokkers en -handelaren te registreren;
  • kwaliteitsstandaarden voor o.a. het fokken, handelen en houden van honden.
  • Een verantwoorde kruising (outcross met een vergelijkbaar ras) als een methode om de gezondheid van een hondenras te verbeteren zonder zijn typische kenmerken te verliezen. Centralisatie van stamboomregistratie is een absolute noodzaak. Alleen op deze manier is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de genetische kenmerken en verspreiding van een ras.
  • Samenwerkingen -wereldwijd-

DNA verifiëren,  inteelt %, Mean Kinship %, Gezondheid testen + uitslagen staan op een IPRC STAMBOOM 

IPRC STAMBOOM

Ouderschap DNA geverifiëerd 100%
Gezondheidsuitslagen 100%
% Inteelt + % Mean Kinship 100%
Genetische Diversiteit 100%

'Met het oog op een gezond dier, is het ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen'

Doordat ons ‘fokkers- en begeleidingsprogramma een unieke service biedt zijn wij in staat om het dierenwelzijn positief te laten groeien, elke dag van de week.

Met het oog op een gezond dier, is het ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wat daarvoor nodig is, is een overheid die zich niet langer aan de zijlijn opstelt en afwacht wat de fokkerijsector zelf bedenkt als oplossing. Fokkers moeten zich verbinden om samen te handelen aan deze kerntaak.

Inzicht & Toezicht

De fokker- en begeleiding Honden Database biedt een instrument waarmee handelsstromen en de fokkerij inzichtelijker worden gemaakt en handhaving en opsporing effectiever kan plaatsvinden. 

Het adverteren van huisdieren doet de fokker in de Honden Database. Een pupkoper kan op de website in het Menu kiezen voor ‘honden te koop’. Hier zie je als pupkoper welke fokker zijn pups aanbiedt en hoe contact op te nemen, kun je de ouders inzien en of de fokker alle gezondheidstesten op zijn fokdieren heeft laten testen, maar ook de uitslagen hiervan.

What a rewarding year – Going from 30K in January to 400K in December! Thank you for your trust and support, this is what makes us grow  We plan to push forward until every #WordPress user knows there’s no better way to design than #Elementor.

Translate »