Aanleiding en doelen

Eerlijk fokken ..

Stimuleren van ..

Het stimuleren van de liefhebberij voor de Pomsky met name door het eerlijk fokken van een gezonde en sociale Pomsky

Problematiek

Er circuleren veel verschillende uitspraken over de omvang en aard van de problematiek in de pomsky fokkerij. 

Samen beslissingen nemen ..

Onze fokkers bepalen samen met het bestuur het fokbeleid, waarbij naast het exterieur (uiterlijk) vooral gelet wordt op gezondheid en gedrag van de ouderdieren.

Met welk doel is IPRC opgericht?

Fokken doe je als het goed is niet zomaar. Een reden om te fokken is: ‘bijdragen aan de verbetering van het ras’. Er zijn veel verschillende uitspraken over de omvang en aard van de problematiek in de Pomsky fokkerij. Kruisingfokkers, ofterwijl de Pomsky fokkers worden vaak gezien als handelaren en broodfokkers die puur uit winstbejag pups fokken. Er wordt gespeculeerd dat kruising fokkers niet kijken naar genetische afwijkingen, een gezonde ouderselectie of geen aandacht besteden aan de socialisatie van de pups.

Helaas is er onder de Pomsky fokkers regelmatig haat en nijd. Dat wil niemand!

STICHTING IPRC pleit voor meer onderling begrip in de Pomsky fokkerij. Men moet meer na elkaar luisteren. Als dergelijke kennis daadwerkelijk gebruikt zou worden ter behoud van het ras, ter kennisname zodat men in de toekomst weloverwogen beslissingen kan nemen, dan was het een ander verhaal. Maar nee, het zijn in veel gevallen de persoonlijke belangen die de boventoon voeren. Daardoor wordt fokken alleen maar moeilijker.

Grootste FOUT: Gesloten Stamboek

De stamboeken zijn in het gros van de gevallen volledig gesloten, wat simpelweg betekend dat we het moeten doen met wat er is. Het is erg jammer dat stamboekorganisaties erg rancuneus en kortzichtig zijn.

Zelfs een samenwerking met STICHTING IPRC wordt afgewezen.

De stamboeken moeten volledig open zijn. En dat maakt de Pomsky Database wel mogelijk.

Testen is daarom erg belangrijk

Gezondheid is een uitermate belangrijk aspect. Een mooie Pomsky die qua exterieur aan alle eisen voldoet, is prachtig … maar wat zegt dat als de pup dusdanig een ernstig probleem heeft dat het leven van de pup beinvloed wordt?

Een goede Pomsky fokker steekt veel tijd en geld in de selectie van ouderdieren, het laten uitvoeren van gezondheidstesten en de socialisatie.

"Ontmasker de foute fokker"

Na alle speculaties, die niet ten goede zijn voor het vrij nieuw recentelijk ras, publiceert André Heuver, Auteur van Magazine Dogzine, na enig onderzoek een artikel over de Pomsky:

Volop redenen om nu direct een Pomsky te nemen..

Alle aangesloten IPRC fokkers willen onderscheidt maken van oneerlijke praktijken zoals te lezen in dit artikel. 

Wij zijn het 2e aanspreekpunt voor al je vragen

Met als doel het in stand houden van het ras Pomsky, het bewaken van de gezondheid van de Pomsky en het bij elkaar brengen van liefhebbers van dit geweldige ras.

Wij ondersteunen aankomende pupkopers in hun zoektocht naar hun nieuwe familielid, helpen bij het herplaatsen van Pomsky’s en zijn naast de fokker het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen.

De problematiek

Fokken met erfelijke problemen

Verwaarlozing ouderdieren

Impulsaankopen via internet 

Misverstanden in de fokkerij met regelmaat ontwaardiging en discussies 

Een fokker hoort ook na enkele jaren nog steeds het aanspreekpunt te zijn

Een goede fokker staat je ook te woord, al is het 5 of 10 jaar geleden dat je een pup bij de fokker kocht ..

Een goede fokker geeft om zijn pups, ongeacht hoeveel jaar geleden de pup bij hem of haar gekocht is ..

Het probleem is bovendien complex door de volgende zaken:

Op verschillende aspecten is de pomsky fokkerij en -handel een branche waarin de praktijken van particulieren met een incidenteel nestje, als onderneming geregistreerd staande bedrijven en ‘alles wat daar tussen valt’ door elkaar heen loopt

In de pomsky fokkerij en –handel zijn veel bedrijven die bedrijfsactiviteiten als fok-
ken, importeren, (door)verkoop, online handel en opvang combineren

De pomsky fokkerij en -handel hebben te maken met wet- en regelgeving op zowel
nationaal als Europees niveau.

De pomsky fokkerij en -handel is een branche waarin geld te verdienen is. Dit kan
leiden tot fokkers en handelaren die er alles aan doen om hun winstmarges zo hoog en uitgaven zo laag mogelijk te houden, ook als het welzijn van de hond hiermee in het geding komt.

De aanschaf van een Pomsky is voor de consument een emotionele gebeurtenis, waarbij de ratio niet altijd op de voorgrond treedt. Vergeleken met andere aankopen is veel kennis nodig. Het vinden van de juiste Pomsky kost tijd en die wordt niet altijd genomen.

Alleen Nederlandse bedrijfsmatige fokkers zijn verplicht zich te laten registreren, de rest van de particuliere en hobbymatige Pomsky fokkers heeft vrij spel. Gevolg is dat strengere welzijnseisen niet van toepassing zijn op particuliere en hobbyfokkers

Gezondheid Karakter Uiterlijk

Welzijn

De problematiek zet het welzijn van een Pomsky onderdruk. Uit de analyse van de problemen zijn twee invalshoeken af te leiden van waaruit beleid geformuleerd kan worden en de problematiek bij de bron aangepakt kan worden

1.

Het in kaart brengen van de omvang en oorsprong van de problematiek. Dit maakt vermoedelijk het probleem rond de gezondheid, het welzijn en het gedrag van de pomsky (nog) beter grijpbaar, omdat de bron van de misstanden bekend wordt en de methode van handelen door de Pomsk fokkers inzichtelijk wordt.

2.

Nederlands wetgeving: Alleen Nederlandse bedrijfsmatige fokkers zijn verplicht zich te laten registreren, de rest van de fokkers heeft vrij spel. Gevolg is dat strengere welzijnseisen niet van toepassing zijn op particuliere en hobbymatige pomsky fokkers.

Als doel van het totale pakket zijn geformuleerd:

Het aanreiken en ons inzetten om op te treden tegen malafide hondenfokkerij en -handel en het niet naleven van de regels in de hondenfokkerij en -handel;

Het verminderen van de illegale import van honden;

 

Het verminderen van welzijns-, gezondheids- en gedragsproblemen bij honden.

Het verminderen van ondoordachte aankopen van honden;

Handhavingsbeleid over alle fokkers binnen de stichting.

Om misstanden effectiever op te sporen en zo bij te dragen aan de vermindering ervan

Online-aanbieders: Doel is het verminderen van ondoordachte aankopen van onder andere honden via internet door de bezoekers van de online marktplaatsen te verwijzen naar informatie over het aankopen, houden en verzorgen van honden. Ook verwijzen wij een pup koper na de App, waar alle IPRC fokkers hun pups te koop kunnen aanbieden. De pup koper kan er vanuit kan gaan dat de advertenties die aangeboden worden via IPRC, pups zijn die gefokt zijn op gezondheid.

Voorlichting geven met objectieve informatie om bij te dragen aan het verbeteren van dierenwelzijn. De voorlichting is gericht op de consument en de professionals (fokkers, handelaren, verenigingen, etc.). Bij de consumenten gaat het erom ze bewust te maken van wat het betekent om een hond te houden. Ook consumenten die een zieke pup kochten en lijden onder veel verdriet en hoge dierenartskosten. Bij de professionals gaat het erom ze te informeren over actualiteiten en het verstrekken van voorlichtingstools om de consument van de juiste informatie te voorzien

Wij treden op tegen gevallen van dierenmishandeling, -verwaarlozing en andere dierenleed. Een aanvulling op de bestaande capaciteit voor de opsporing, toezicht en handhaving op het terrein van welzijn en gezondheid van honden en overige (gezelschaps)dieren.

Het fokken met toezicht en begeleiding. Ook voor toekomstige fokkers.

Wij treden op tegen gevallen van dierenmishandeling, -verwaarlozing en andere dierenleed. Een aanvulling op de bestaande capaciteit voor de opsporing, toezicht en handhaving op het terrein van welzijn en gezondheid van honden en overige (gezelschaps)dieren.

Het fokken met toezicht en begeleiding. Ook voor toekomstige fokkers.

 • Pomsky Fokkers -wereldwijd- komen samen in de Pomsky Database.
 • Het adverteren van pups doet de pomsky fokker via zijn account in de pomsky database.
 • De pomsky pupkopers zien alvorens zij überhaupt een pomsky pup kopen,  in de Pomsky Database App de gezondheid van de ouderdieren in en zo ook of de pomsky fokker volgens strenge welzijnsvoorschriften fokt puur op gezondheid en met veel passie en liefde voor het ras.. Zo mogen jonge pups pas van hun moeder worden gescheiden wanneer zij daar fysiek en sociaal aan toe zijn, en moeten huisvesting en verzorging voorzien in de natuurlijke behoefte van de hond.
 • Selectieve ouderdieren in de Pomsky fokkerij waar inteelt heerst moet worden aangepakt en het aantal nesten dat een vrouwtje mag krijgen, en de hoeveelheid paringen van een mannetje moeten worden beperkt.
 • Er moet er een sluitende identificatie en registratie voor alle Pomsky’s komen. Op dit moment komen er steeds meer fraudegevallen boven water.
 • Pomsky shows vormen een perverse prikkel – Pomsky’s worden beoordeeld op uiterlijk in plaats van op gezondheid. Bovendien werken Pomsky shows inteelt in de hand: de winnaars van zo’n show worden op grote schaal ingezet als fokhond en zo kan het gebeuren dat sommige Pomsky’s honderden nakomelingen krijgt.
 • IPRC wil het handhavingsbeleid en de toezicht over alle Pomsky fokkers die niet onder een overkoepelde organisatie op het gebied van Pomsky’s  in Nederland vallen.
 • Internationale samenwerking en het verenigen van fokkers, eigenaren en liefhebbers van dit geweldige ras in de Pomsky Database die maar liefst in 12 verschillende talen vertaald kan worden.
 • Om zowel Pomsky als consument in bescherming te nemen, moeten pomsky fokkers over een Pomsky Database  lidmaatschap  beschikken, alvorens zij Pomsky’s mogen fokken of verkopen. Hiervoor gelden controleerbare welzijnsvoorschriften gelden, zodat bij overtreding het lidmaatschap ingetrokken wordt.
 • Nederlandse wetgeving moet verandering in komen. Veel is onduidelijk.
 • Verbod op: het adverteren van huisdieren op o.a. Marktplaats
 • Verbod op ‘uiterlijk’ gerelateerde Pomsky shows (1. Gezondheid 2. Karakter 3. Uiterlijk)
 • Goede en slechte pomsky fokkers door ‘’ onderscheiden.
×

Cart