Elke erkenning die wij krijgen of elk doel die wij behalen kun je volgen..

Wie zijn wij?

Stichting IPRC is een erkende en geregistreerde stichting. Een stichting van vrijwilligers in Nederland. IPRC wil de handhaving van alle fokkers in binnen- en buitenland bevorderen. Bovendien ondersteunt IPRC verantwoorde kruising (outcross met een vergelijkbaar ras) als een methode om de gezondheid van een hondenras te verbeteren zonder zijn typische kenmerken te verliezen. Centralisatie van stamboomregistratie is een absolute noodzaak. Het belangrijkste doel is de gezondheid van de hond. De stamboom van stichting IPRC is een afstammingsbewijs en een gezondheids bewijs. Als pupkoper ben je er dus zeker van dat de ouders van je pup ook de ouders zijn, en het bewijs dat de ouders van je pup op gezondheid zijn getest, welke onderzoeken de ouders hebben gehad en ook de uitslagen hiervan.

"Huisdier,persoon en maatschappij"

Het hoofddoel van IPRC is een huisdiervriendelijke samenleving waarin mens en dier in harmonie leven. Huisdieren moeten met respect en als onafhankelijke wezens met gevoelens en bewustzijn worden behandeld. Het zelfrespect van een huisdier is van het grootste belang, ongeacht het nut ervan voor de mens.
Het centrale idee van IPRC is daarom “huisdier, persoon en maatschappij”. 

Eerlijk fokken

Fokken is het door de mens selecteren en met elkaar laten paren van dieren, met als doel de eigenschappen van de volgende generaties te veranderen. Naar welke verandering wordt gestreefd is afhankelijk van het fokdoel, dat samenhangt met de reden waarom het dier door de mens wordt gehouden.

Fokken, Genetische Diversiteit en Uitsterven

Een dier dat zwaar ingeteeld is, heeft zelf weinig genetische variatie, ook voor zijn zogenaamde gezondheidsgenen en zal sneller ziek worden door allerlei infecties.
 
Welke honden of katten kun je het beste met elkaar combineren om zo min mogelijk kans te hebben op inteelt en erfelijke ziektes?

Een gezonde en sociale hond

Enkele kruising rassen zijn geen erkend ras. En niet erkend door de FCI, Féderation Kynologique International. Daarom is het fokken van kruising rassen  door geen enkele nationale kennelclub (gecontroleerd in de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied) gecontroleerd. Kruisingen krijgen dus ook geen door de Raad van Beheer bepaalde FCI stamboom.

STICHTING IPRC vult deze leegte van de registratie van fokhonden en hun nakomelingen als zij volgens een strikt fokreglement gefokt zijn.

IPRC STAMBOOM

Ouderschap DNA geverifiëerd 100%
Gezondheidsuitslagen 100%
% Inteelt + % Mean Kinship 100%
Genetische Diversiteit 100%

IPRC is de toekomst..

Normen en waarden

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat normen worden geclassificeerd, zowel in de kwaliteit van fokker programma’s als in de ontwikkeling van het (nieuwe kruising) ras.

1, 2, 3, 4 ..

Deze ontwikkeling kijkt naar verschillende aspecten:

  • Erfelijke gezondheidsproblemen
  • Genetische diversiteit
  • Comformatie om standaard te fokken
  • Planning voor de toekomst.

Rasontwikkeling voor niet erkende rassen

Onze primaire focus ligt op dit moment op fokkers educatie, rasontwikkeling voor niet erkende rassen, begeleiden van fokkers en eigenaren. 

Wij zijn een erkende, zeer snel groeiende geregistreerde organisatie

Genetisch materiaal is te zien als het recept voor een organisme

Amerikaanse pitbull + Dalmatier

Image-1

Beagle + Cavalier King Charles Spaniel

Husky + Pitbull

Australische herder + Dwergpoedel

IPRC ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wij werken samen met dierenartsen die zich aan ons hebben verbonden 
en ons ondersteunen daar waar onze zorg te kort schiet.

Wij geven een erkenning aan elke hond

Bij ons krijgt iedere hond zijn erkenning en bieden wij zeer veel voor jou als fokker en eigenaar.

IPRC is een orgaan die alle honden erkendheid geeft en biedt alle ondersteuning qua opvoeding, voeding of problemen. Wij  chippen en registreren je pups bij een nestcontrole. 

 

Fokken is een vak

Fokken lijkt zo simpel maar bij het fokken van een goede gezonde hond komt veel meer kijken. Kwaliteit produceren stelt eisen. Fokdieren onderzoeken op erfelijke afwijkingen om bijvoorbeeld honden met een aandoening te kunnen uitsluiten voor de fokkerij en zo te voorkomen dat die pups met een aandoening voortbrengen. Inzichten over hond zelf en zijn afstamming opbouwen om te weten welke hond er mag dekken of gedekt worden om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Optimale zorg bieden aan de moederhond en het nest in de vorm van voeding, hygiëne, medische hulp, ruimte, tijd en aandacht. Zeer belangrijk: kennis over het ras overbrengen aan de pupkopers en voor elke pup de best passende baas uitzoeken. En tenslotte: levenslange nazorg bieden.  Dat betekent: klaarstaan voor de puppykoper met advies en goede raad en klaarstaan voor de hond als die onverhoopt in de problemen raakt. Een serieuze fokker moet heel wat in zijn mars hebben. Eigen studie en ervaring van de fokkers, in combinatie met het fokbeleid van Stichting IPRC, scheppen de best mogelijke voorwaarden voor gezonde rasvertegenwoordigers die hun eigenaars jarenlang plezier kunnen geven. 

Ras ontwikkeling

Het IPRC biedt doorlopend fokkers onderwijs aan haar fokkers leden en zorgt voor permanent leren & ontwikkeling binnen hun programma’s. We zijn hier om onze fokkers te ondersteunen en hen te helpen het beste te halen uit hun investering in de toekomst van het ras.

De gedragscode waarmee onze fokkers zich aanmelden voordat ze lid worden, zorgt ervoor dat hun  fokprogramma voldoet aan de minimumnormen voor uitmuntendheid.

We kijken naar de toekomst en wat onze fokkers moeten doen, zodat ze de fokdoelen bereiken die onze rasstandaard voor het niet erkende ras bepaalt. Ons doel is om hen te begeleiden zodat stabiliteit in het ras kan worden verkregen met behoud van de genetische diversiteit en gezondheid.

Een van onze doelen is om de gezondheid op lange termijn van het ras te garanderen. Alle IPRC-fokkers zijn verplicht om gezondheidstests uit te voeren op hun fokhonden en ons op de hoogte te stellen van gezondheidsproblemen die zich voordoen.

Alle fokker leden moeten akkoord gaan met deze regels voordat ze lid worden.

Doel Ethische Code

Het doel van deze Code is om begeleiding en informatie over goede praktijken te bieden aan alle IPRC-fokkers en / of -eigenaren. Lidmaatschap van STICHTING IPRC (IPRC) veronderstelt acceptatie van deze code.

 

Weigeren

IPRC behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te weigeren van iemand die bewust en / of aanhoudend handelt in strijd met deze code ten nadele van het ras, van een individuele hond , of op een manier die IPRC in diskrediet brengt.

Verwachting

Van de leden wordt verwacht dat ze hun eigen honden in een omgeving en onder een regime houden die, voor zover mogelijk, het welzijn van de hond waarborgt. 

1.

Zal de Dierenwelzijn wet in zijn geheel naleven

2.

Komt overeen om niet te fokken van een hond of teef die schadelijk zou zijn voor de hond.

3.

Alle honden onder een goede huisvesten, voeden, water geven, verzorgen en trainen en indien nodig passende veterinaire aandacht regelen.

4.

Zullen alleen honden verkopen als er een redelijke verwachting is van een gelukkig en gezond leven en zullen helpen bij het opnieuw plaatsen van een hond als de oorspronkelijke omstandigheden veranderen.

5.

Zorgt ervoor dat alle relevante IPRC-documenten aan de nieuwe eigenaar worden verstrekt bij de verkoop of overdracht van een hond en zal schriftelijk overeenkomen relevante documenten zo snel mogelijk door te sturen als ze niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

6.

Inbreuk op deze bepalingen kan resulteren in uitsluiting van het clublidmaatschap en / of disciplinaire maatregelen door het IPRC en / of rapportage aan de relevante autoriteiten voor juridische stappen, indien van toepassing.

Stamboom niet erkende kruising rassen

Alle pupkopers krijgen via de fokker een door het bestuur van STICHTING IPRC ondertekende IPRC stamboom. Op deze IPRC-stamboom staan ​​naast de afstammingsgegevens van de pup, het DNA-profiel van de pup en van de ouderdieren vermeld. Meer dan enkele generaties zal op de stamboom worden vermeld. Ook de gezondheidstesten en resultaten worden vermeld.

Van Haeringen Laboratorium

STICHTING IPRC heeft van het voorkomen van het voorkomen en hebben van het Van Haeringen Laboratorium een ​​waterdicht systeem (protocol) af gestemd. Van alle honden voor registratie voor DNA-materiaal door vrijwilliger van STICHTING IPRC die hier bevoegd is voor het beheer van de microchip naar het Laboratorium.
Het DNA-profiel is dus altijd gekoppeld aan de microchip van de hond. Omdat de fokker geen invloed heeft op het inbraken en het aflezen van de microchip van het “swab” kan er niets fout gaan van gefraudeerd worden. De afstamming is daarmee volkomen transparant en te controleren. De microchip kan gecheckt worden bij de dierenarts en ook in het Europees dierenpaspoort is een sticker met het microchipnummer te vinden. Het DNA-profiel kan men controleren in de Databank bij het Van Haeringen Laboratorium of bij STICHTING IPRC in de Pomsky Database die voor iedereen toegankelijk is.  Bovendien krijgen de partners de officiële documenten van het van Haeringen Laboratorium waarop de betreffende pup wel degamt van de gezuiverde ouders (“verificatie van de afstamming”).

Het certificeren van gezondheidsonderzoeken van de hond

Fokkers en hun stamboek met functiebeperking zijn overmatig werkzaam met alle aspecten van gezondheidsonderzoeken te overzien en te bewaken. Het is de vraag of de specialistische kennis van de onderzoeksmethodiek is. Bovendien, omdat de fokkers en hun organisaties direct-belanghebbend zijn, komen verschillen van inzicht en geschillen te kort in de sfeer van tegenstellingen tussen ongelijkwaardige partijen. 
Deze knelpunten kunnen worden ongeacht een organisatie die is dat de fokkers en hun meedelen.

Poedel vs Labrador

 

STICHTING IPRC vervult de brug tussen de eigenaars en fokkers en onderzoekers en onderzoeksinstituten. STICHTING IPRC, de certificerende organisatie heeft als primaire taak de kwaliteitsbewaking van het onderzoek, de overlegt namens de fokkers over de te kiezen onderzoeksmethodiek, gemonitord de Onderzoekresultaten en certificering van IPRC gezondheidsstambomen van niet erkende rassen. Uiteraard beschikt STICHTING IPRC over goede kennis als partner voor de onderzoekers en partner voor de fokkers om op te treden.

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk omdat we bij geen enkele organisatie zijn aangesloten.

Fokkers

Alle leden hebben hun fokhonden bij IPRC geregistreerd en fokken volgens het fokreglement van IPRC. Omdat IPRC een registratie-bureau en overkoepelend orgaan is kunnen de fokkers elkaar ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en eventueel met een gezamelijk standpunt naar buiten te komen. Binnen de IPRC database hebben de fokkers genoeg mogelijkheden.

Wij zetten ons in voor autistische kinderen

Wij zetten ons in voor selectief te fokken, waarbij gelet wordt op het intuïtieve en gevoelige karakter, waardoor een Pomsky heel geschikt is om als hulphond of therapiehond te worden opgeleid.

Europees

De leden van onze stichting komen uit verschillende Europese landen.

Beginnende Fokkers

Beginnende fokkers die een  puppy hebben gekocht hebben de mogelijkheid zich aan te melden als lid in de Honden Database
 
Een beginnende fokker die bij een andere fokker een puppy of een fokhond heeft gekocht, kan alleen lid worden indien de pup bij IPRC voor registratie in aanmerking komt. Er moet dus een DNA profiel van de hond in de Honden Database komen. En de pup en/of hond moet aan de gezondheids eisen voldoen. Iedereen kan lid worden van de Honden database.
 
Er zijn verschillende redenen waarom wij beginnende fokkers opnemen in onze stichting:
 
1. Ze kunnen leren uit de ervaring van onze leden,
2. ze kunnen deelnemen aan seminars en vergaderingen,
3. ze kunnen een actieve rol spelen in het scheppen van mogelijkheden voor fokkers en eigenaren,
4. verder hebben ze als lid toegang tot de uitgebreide database.
 
Als de pup alle gezondheid testen heeft ondergaan en de registratie als fok hond afgerond is worden ze op de lijst van fokkers geplaatst.
Translate »