"Dier, Mens en Maatschappij"

Ik, Joyce van Wissen, leef in verbinding met mezelf en dieren. Ik ben een rechtvaardige voorvechter van de ‘underdog’. Ik geloof in een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheden tegen huisdieren niet meer bestaat. Hierdoor zal er een eenheid ontstaan tussen (huis)dier, mens en maatschappij. 

In de stichting herken ik mij zelf: dieren een stem geven omdat ze niet voor zichzelf kunnen opkomen

Bewustwording én Verantwoordelijk


Wanneer je huisdier ziek is of pijn heeft werkt dat ook door, voel je pijn en verdriet of zwaarte en neerslachtigheid. Omgekeerd hebben mensen ook invloed op het welzijn van dieren. Als je zelf onrustig bent vertonen zij ook onrustig gedrag, geven koeien minder of trager hun melk af en weigeren paarden instructies op te volgen. Honden kunnen angst en agressie vertonen. Er is een wederkerige beïnvloeding en afhankelijkheid die doorwerkt in het collectieve veld, in de ether.
Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Alles wat dieren eigen is, is indirect de mens eigen. In ons (onder)bewustzijn liggen herkenningstekens opgeslagen aan gedragingen in het dierenrijk. Door daar bewust contact mee te maken, kom je tot geestelijke groei.

Als wij dieren leed aandoen werkt dat door naar onbewust leed in mensen zelf. De dieronterende productiemethoden in de fokkerij van (huis)dieren hebben daarom een enorme impact op ons welzijn en onze geestelijke ontwikkeling. Als mensen of dieren lijden werkt dat door in de ether. Baby’s, kleine kinderen, intuïtieve mensen, zieken met verminderde weerstand en oudere mensen die geestelijk verijlen zijn hier het meest gevoelig voor. Denk aan niet te verklaren depressieve gevoelens en virusziektes door verminderde weerstand. Verlies van natuurlijke argeloosheid
Natuurlijke argeloosheid is een vorm van onschuld waarin je het leven neemt zoals het komt. Het is een instinctieve gewaarwording in het groepsbewustzijn, waarin vanuit ervaring een besef opkomt wanneer er risico of gevaar dreigt. Er is geen bedachtzaamheid, maar een reactie in het moment zelf. Dieren zijn altijd al grote dragers geweest van die natuurlijke argeloosheid, maar dat verliezen ze
team doen dit op een voortreffelijke manier: niet aanvallend en niet beschuldigend. Door de liefde voor dieren bij te brengen, groeit het respect voor onze mede-aardbewoners. Hij wil graag de “stem voor de dieren” zijn waar hij maar komt. In de stichting herken ik mij zelf: dieren een stem geven omdat ze niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Als mens en dier zich wezenlijk op elkaar afstemmen, ontstaat meer begrip voor de scheppingskrachten.
Vanuit deze scheppingskrachten herleef je dieper waarvoor je in wezen geschapen bent: begeesterd op aarde zijn. Hoe is het mogelijk dat in een land als Nederland dierenrechten zo massaal geschonden worden? Dat consumptiedieren en proefdieren verworden zijn tot een massaproduct? Wat verzwijgen wij in onszelf waardoor dit gebeurt? En wat zijn de consequenties voor de toekomst?

Onze kernwoorden

 • Innovatie stimuleren
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Respect voor elkaar
 • Vertrouwen en vrijheid
 • Stimuleren van diversiteit
Fokkers- en begeleidingsprogramma

Vernieuwing ⇒ innovatie ⇒ systeeminnovatie ⇒ transitie)

Ons ‘fokkers- en begeleidingsprogramma’  is ontwikkelt en in gehele staat om in het kader van grote, maatschappelijke veranderingen te voorzien.
 
Een radicale innovatie zorgt ervoor dat een markt mogelijk compleet anders gaat werken of een compleet nieuwe markt gecreëerd wordt.
 
Het fokkers- en begeleidingsprogramma is een systeem dat:
 • De illegale hondenhandel per direct stopt. Ook het importeren van dieren vanuit het buitenland is niet meer mogelijk omdat de dierenhandelaar geen mogelijkheid heeft om de dieren te verkopen zonder ‘gezien’ te worden;
 • Alle dieren -wereldwijd- registeren in 1 Database die voor iedere instantie toegankelijk is;
 • Maatwerk, ontwikkeling en innovatie;
 • Probleem honden- en bijtincidenten voorkomen in de toekomst;
 • Alleen nog maar gezonde en geteste dieren in de toekomst;
 • Alle honden databanken komen samen in 1 database -wereldwijd-
 • Adverteren van dieren.

Jou mening telt

Daarom vragen wij jou om de enquête in te vullen. Stichting IPRC Dierenwelzijn Publieksenquête !

Translate »